Nehézfiúk, ha összecsapnak

saturnusz-plutoA Plútó és a Szaturnusz konfliktusai az egész társadalom életére kihatnak: szembenállásuk idején bukott el Róma 411-ben, egy későbbi pengeváltásukkor volt a mórok spanyolországi hadjárata, 1914-es találkozójukkor pedig kitört az első világháború. Egy kis áttekintés a korábbi találkozókról.

cikk-tipus-altalanos

Asztrológiai szempontból együttállásuk, szembenállásuk, illetve kvadrátjuk számít a legproblémásabbnak.

- együttállás: egymástól 0 fok távolságra vannak, tehát többé-kevésbé ugyanazt a helyet foglalják el;

- szembenállás: 180 fok távolságra vannak egymástól;

- kvadrát: 90 fokos szöget zárnak be egymással.

Az olyan események azonban, mint a román forradalom 1989 decemberében, azt sejtetik: földi mércével még harmonikus együttműködésük sem kimondottan problémamentes.

De ne szaladjunk ennyire előre az időben, inkább tekintsük át századunkat a két kozmikus nehézfiú ügyködésének tükrében...

 

Szaturnusz-Plútó együttállás: első, XX. századi találkozójukra 1914. október 4. és 1915. május 19. között került sor a Rák jegyében. Jóllehet az első világháború 1914. augusztusában kezdődött, hatásuk már akkor érzékelhető volt, egy Mars kölcsönhatás pedig az egzakt bolygóformáció kialakulása előtt felrobbantotta a lőporos hordót. A második világháború kezdetét egyébként egy hasonlóan feszült Mars-Plútó-Szaturnusz konstelláció jelezte. (A harcias Marsot a Zöld oroszlán és az élet tüze című cikkben mutattuk be röviden.)

Az első világháború tipikusan Szaturnusz-Plútó krízisnek tekinthető: a 19. században még széles körben elterjedt politikai struktúrák, évszázadok óta működő birodalmak, uralkodói dinasztiák omlottak össze, új nemzetek alakultak ki. A régi világ egyszer és mindenkorra átadta helyét egy újnak.
 

Szaturnusz (Mérleg) – Plútó (Rák) kvadrát : 1922. október 9. - a látványos tüzijátékok ugyan elmaradtak, de az Egyesült Államokban, az első világháborút követően gazdasági recesszió söpört végig. Ennél sokkal aggasztóbb méreteket öltött a németországi infláció, Olaszországban pedig a forrongó társadalom hatalomra juttatta Mussolinit.
 

Szaturnusz (Bak) – Plútó (Rák) szembenállás. Az oppozíció időtartama alatt, 1931. február 17. és 1931. december között kezdődött nagyjából a nagy gazdasági válság. A már akkor is nehezen elviselhető körülmények tovább romlottak, egyebek mellett ez vezetett Németországban Hitler és a nácizmus győzelméhez. Akárcsak a fentebbi példákban, itt is nyomon követhetők a drámai struktúraváltás jelei.
 

Szaturnusz (Bika) – Plútó (Oroszlán) kvadrát: A fényszög nem sokkal a második világháború kitörése után, 1940. március 26-án vált egzakttá. Persze, egy feszült Mars-Szaturnusz-Plútó kapcsolat már 1939. szeptemberében is jelezte a világégés bekövetkeztét.

Az első világháborúhoz hasonlóan a második is gyökeres váltást eredményezett a történelmi struktúrákban, sok tekintetben lezárva az első világháború idején kezdődött folyamatokat. E változások vezettek át abba a fázisba, amelyben az eddig túlnyomórészt Európát sújtó feszültség az Egyesült Államokat és a Szovjetúniót is megosztotta. Hiába, a pöttöm Plútó nagy léptékben szeret gondolkozni, mint ahogy a Szaturnusz sem aprózza el.   
 

Az újabb Szaturnusz (Oroszlán) – Plútó (Oroszlán) együttállással: 1947. augusztus 11-én újabb ciklus vette kezdetét. A hidegháború csak ekkor kezdődött el igazán, röviddel a konstelláció létrejötte előtt pedig az egész világon gazdasági recesszió söpört végig. Ugyanekkor jöttek létre a Plútó karakterének megfelelő, korszerű kémszervezetek is, mint a CIA, az UFO-hírek pedig az egész világot lázba hozták.
 

Szaturnusz (Skorpió) – Plútó (Oroszlán) kvadrát : 1955. december 27. és 1956. október 7. között javában tombolt a hidegháború, de Eisenhower idején virágzott az amerikai gazdaság. Más területeket azonban nem került el a válság. A Közel-Keleten Nasszer egyiptomi elnök államosította az addig britek és franciák által ellenőrzött Szuezi-csatornát. 1956 októberében Izrael megszállta Egyiptomot, az angol meg a francia alakulatok pedig lebombázták a csatornát.

Mint köztudott, a szuezi válság elterelte a világ figyelmét  a Magyarországon zajló eseményekről. 1956. október 23-án a Szaturnusz már átlépett a Nyilas jegyébe, amely szoros kapcsolatban van a magyarokkal, a Plútó pedig a Szűzbe. A világtörténelem eseményei ezúttal is szépen példázzák a terminátorok harcának lehetséges kimenetelét. Míg a Szuezi válság esetén a szaturnikus régi rendet képviselő angolokat és franciákat félreállították, a magyar felkelés leverésével a korábbi struktúrák győztek. A megtorló akciók kegyetlensége egyaránt jellemző mindkét princípiumra.
 

Szaturnusz – Plútó oppozíció: 1965. április 23. – 1966. február 20. Bár ezidő alatt nem lehett kimondott gazdasági recesszióról beszélni, a Szaturnusszal egyesült erővel farkasszemet néző Uránusz és Plútó (lásd Zűrzavar ciklusai az Uránusz és a Szaturnusz szembenállásáról) komoly társadalmi forrongásokat jelzett. 1965 nyarán minden nagyobb amerikai városban lázadások törtek ki, a nemzedékek közötti ellentétek kiéleződtek. A baby boom-generáció egyre kevésbé találta meg a hangot  a második világháború nemzedékével, pusztított a vietnami háború, és  tetőfokukra hágtak az ezt kísérő társadalmi feszültségek,  tiltakozó akciók

A bolygóformáció 1967 februári felbomlását a  hatnapos háború követte Izraelben 1967 júniusában. Az összecsapásokhoz a korábbi Szaturnusz-Plútó szembenállás idején kezdődött folyamatok vezettek.   
 

Szaturnusz (Rák) – Plútó ( Mérleg) kvadrát: Az 1974. május 28-án egzakttá váló kapcsolatot a Jom Kippuri zsidó-arab háború követte, amely az arab olajembargóhoz vezetett. Kisebb gazdasági krízist okozva az Egysült Államokban, amelynek ekkor kellett szembesülnie az első komolyabb energiaválság következményeivel.
 

Szaturnusz – Plútó együttállás (a Skorpióban):  a két bolygó 1982. november 8-i találkozója nem sikerült olyan drámaira, mint a korábbiak, de annál mélyrehatóbb változásokat indított el. Bár érzékelhető volt némi gazdasági stagnálás, ezt a ’80-as évek végén annál prosperálóbb szakasz követte. Az időszakot inkább a kisebb, brutális háborúk jellemezték, mint az iraki-iráni konfliktus, amely mindkét oldalon sok áldozatot szedett. Az oroszok afganisztáni kudarca és csalódása, az ezt kísérő általános, a vietnami háborúéhoz hasonló frusztráció később hozzájárult a  rendszer felbomlásához.
 

Szaturnusz (Vízöntő) – Plútó (Skorpió) kvadrát: 1993. március 20. – 1994. január 2. A gazdaság pangása megülte az amerikai kedélyeket, ami a Clinton-éra első szakaszára is rányomta bélyegét. A szaturnikus-plútói hatások alatt álló balkáni térségben azonban sokkal aggasztóbb folyamatok zajlottak: a  közvetlen közelünkben zajló délszláv polgárháború népirtásai, tömegsírjai még azok számára is háborús traumákat okoztak, akik csak képernyőn találkoztak pusztításaival.
 

Szaturnusz (Ikrek) – Plútó (Nyilas) szembenállás: 2001.augusztus 5. – 2002. május 26.  Az új ciklus egyik legsokkolóbb eseménye a 2001. szeptember 11-i terrorista akció. Ez új korszakot jelentett a mi életünkben is, az akkor elindult folyamatok pedig a 2009. november 15-én egzaktá váló, de hatásait most is érzetető Plútó-Szaturnusz kvadrát során válnak hangsúlyozottabbá.

 

Mi jöhet még?

Az eddigi megfigyelések szerint a két bolygó feszült kapcsolatát eddig is kisebb-nagyobb méretű gazdasági recesszió vagy egyenesen válság kísérte: akár olyan súlyosak is, mint az 1931-es. Más fényszögek háborúkkal álltak összefüggésben. Az első-második világháború vérontásai minden eddiginél nagyobb területre terjedtek ki, a tömegpusztító fegyverek megjelenésén túl az eddigieknél kegyetlenebb harcmodor jellemezte őket. Más fegyveres konfliktusok, mint a vietnami, sokkal kisebb térben zajlottak, de szimbólumértékűvé váltak, mélyreható folyamatokat indítva el. Másutt polgárháborús övezetek alakultak ki, a szintén plútói-szaturnuszi hatások alatt álló arab világ forrongása. Az olajkérdés pedig további aggályokra ad okot. 

a szerző asztrológus

 

cikk-tipus-linkek

Amit harcias Marsról tudni kell... | Zöld oroszlán és az élet tüze

A Szaturnusz áthaladása ritkán kedvez a magas pozícióban lévőknek – most a Mérleg jegyébe lépett... | A Szaturnusz leckéi - Hova billen a mérleg?

Ha párkapcsolatunkat csak üres formák, kölcsönös függőség tartotta össze, valószínűleg széthullik, de akik viselik a nyomást, összekovácsolódhatnak... | A kozmikus tanítómester leckéi


Oszd meg másokkal is!
Mustra