Zanza!

bika_szerelemNe csodálkozz, ha egy Rákból, Skorpióból vagy Vízöntőből túlárad a szerelem: ők akár önmaguk feladásával is képesek eggyé válni veled. A tüzes karakterek - Kos, Oroszlán, Nyilas - viszont arra várnak, hogy lángra lobbantsák őket. Párkapcsolati asztrológia sorozatunk következik.

A születési képletek összevetése, szakkifejezéssel szinasztria az asztrológiának az az ága, amely két ember kapcsolatát vizsgálja. Többek között felvilágosít arról, mi működteti viszonyainkat, melyek azok az életterületek, amelyeken jól elboldogulunk egymással és hol számíthatnunk súrlódásokra, mennyire tartós szövetségünk, problémák esetében pedig, hogy bizonyos életszakaszokban elkerülhetetlenül jelentkező, átmeneti válságokról, vagy mélyebb szintű, alkati összeférhetetlenségről van-e szó.

Szerelmi partnerek, házastársak, szülők és gyerekek, barátok, munkatársak, üzlettársak kapcsolatától kezdve bármilyen típusú interakció leírható a módszer segítségével. A gyakorló asztrológus számára sokszor teszik fel a kérdést: miért mindig ugyanazokat a típusokat vonzzom, ugyanazokkal a problémákkal? S persze a következő kérdés már az: mi lehet velem a gond, miért vonzom be folyamatosan azt, amit nem tudok kezelni?

Az egyéni képletek

A kérdés valamennyi fajta szinasztria - képlet vizsgálatakor jogos. Annyira, hogy a képletek összehasonlításának nincs is értelme mindaddig, míg egy részletes horoszkóp elemzés fényt nem derített a kérdező vérmérsékletére, érzelmi beállítottságára, valamint arra, hogyan van jelen ő maga a kapcsolataiban, milyen igényeket támaszt a másik felé és milyen más elvárásokat sugároz magából úgy, hogy talán nincs is ezek tudatában.

A születési képlet (radix) kiértékelése feltárja az illető vele született, illetve tanult kapcsolatmintáit is, hiszen elképzelhető, hogy csak a belénevelt normákhoz, szabályokhoz, vagy az épp aktuális divatnak megfelelő trendekhez alkalmazkodva nem tudja megtalálni a hozzá illő társat.

Ki birtokol, ki távol tart, ki eggyé olvad a párjával

A képlet tulajdonosa természetesen már maga is tisztában van egyes jellemvonásaival, alkati adottságaival.  Az olyan tulajdonságokhoz pl. mint a féltékenység, birtoklási vágy, biztonságra való törekvés pl. rendszerint negatív címke tapad, az asztrológia azonban vele született alkati adottságként kezeli. Egy Skorpió vagy Bika típus pl. a legnagyobb erőfeszítések árán sem tudja „lenevelni" magát ezekről a „gyarlóságokról", mint ahogy egy levegős karakterben, pl. Ikrek személyiségben is mindig lesz valami mozgékonyság, sokszínűség, megfoghatatlanság.

Az önnevelési kísérletek csak a saját karakter szabta lehetőségeken belül lehetségesek - az említett Skorpió megtanulhatja kezelni féltékenységét, az Ikrek pedig arra figyelhet, hogy a változatosság igénye ne csapjon át állhatatlanságba. Ha azonban hosszú távon próbálunk kibújni bőrünkből, előbb- utóbb belebetegszünk, vagy elnyomott személyiségvonásaink talán éppen a legalkalmatlanabb pillanatban törnek szökőárként a felszínre.

Eltérő érzelmi igények

Érzelmi igényeink pl. a személyiségünket alkotó őselmektől függően különbözhetnek egymástól. A föld jegyek (Bika, Szűz, Bak) szoros életközösséget igényelnek, ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat, folyamatosan arra van szükségük, hogy láthassák, megérinthessék partnerüket, szerényebb fantáziájukat, esetleges nehézkességüket pedig az a tulajdonságuk ellensúlyozza, hogy vonzalmukat tettekkel bizonyítják.
A levegős alkatoknak (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) nem csupán a mozgás- vagy a térigényük nagy, hanem érzelmileg is hajlamosak bizonyos távolságtartásra. Bár sokszor érzelmeik kifejezése helyett is agyalnak, fontosak számukra a társas kapcsolatok. Partnerükkel szemben inkább pajtásként viselkednek semmint tüzes szeretőként, és annak ellenére, hogy jól bánnak a szavakkal, nem túl romantikus alkatok.
horo-ikon-rakEzzel szemben a víz jegyekben (Rák, Skorpió, Halak) túláradnak az érzelmek, legszívesebben eggyé olvadnának partnerükkel, szinte telepatikusan képesek ráhangolódni, önfeláldozásukban sokszor még saját személyiségüket is feladják. Kapcsolataikban odabújósak, romantikusak bár kissé szeszélyesek, önállótlanok.
A tüzes (kos, Oroszlán, Nyilas) karakterek arra vágynak, hogy lángra horo-ikon-oroszlanlobbantsák őket és ők is szeretnek lángra lobbantani, kedvelik a spontaneitást, szenvedélyt, drámaiságot, a monotonitást pedig párkapcsolataikban is rosszul tűrik. Szeretnek tetszeni, szerepelni és akkor is nagyfokú önállóságot igényelnek ha épp a családi tűzhelyet melegítik.


Figyelj az őselemekre!

A hagyományos asztrológia szerint a föld és a víz elem remekül kiegészíti egymást. A víz benedvesíti, termékennyé teszi a száraz földet, amaz viszont mederbe tereli, irányt, korlátokat szab a víz áradásának. Hasonlóan jól működő párost alkot a levegő és tűz elem. Mint hétköznapjainkból is ismeretes, levegő táplálja a tüzet, amaz pedig kellemesen felmelegíti a levegőt. Ezzel szemben a föld elem nehezen kibékíthető, esetenként egymást elpusztító ellentétpárokat alkot a tűzzel és a levegővel . A víz pedig nem csupán a szólásmondásban összeférhetetlen a tűzzel, egyszersmind a levegős minőséggel sem képes harmonikusan együtt működni.

Ezek az ősprincípiumok (csak részben azonosak a kémiából ismert elemekkel, jelentéstartalmuk sokkal tágabban értelmezendő) - és a hatásuk alatt álló bolygók és jegyek - azonban különböző keverék- arányokban vannak jelen az emberi pszichében. Kombinációjuk saját személyiségünkön belül is képezhet nyerő párost vagy eredményez egymással látszólag összeegyeztethetetlen alkati adottságokat. Ezeknek megfelelően fogunk aztán, a külvilágból is harmonikus vagy diszharmonikus élethelyzeteket és kapcsolatokat bevonzani. Utóbbiak valószínűleg megfelelnek egyik felünk igényeinek, a másiknak viszont a szőr is feláll a hátán tőlük.
(folytatjuk)

A második részt Összeférhetetlen elem címmel itt olvashatod.

Blogmustra