osszeferhetetlensegBizonyos horoszkópelemek jelképezte alkati adottságainkkal, elvárásainkkal mi magunk is tisztában vagyunk. Tudatos beállítottságunkat pl. a Nap, az élet színpadán viselt jelmezünket pedig az Ascendens jelképezi.

Párkapcsolati asztrológia sorozatunk első része:
Illik hozzám a párom?Érzelmi igényeink, ösztönös irányultságunk, zsigeri rokon- és ellenszenveink (Hold, Vénusz, Mars) azonban sokkal kevésbé megfoghatóan jelentkeznek. Ha pedig túlságosan ellentétesek egymással vagy gyökeresen eltérnek tudatos beállítottságunktól, hajlamosak vagyunk tőlünk idegen külső hatásként érzékelni őket. Működésük leggyakrabban társas kapcsolatainkban érhető tetten.

A pszichológia, az ezoterikus hagyományok, ezen belül pedig az asztrológia is egyetért azzal, hogy az ellentétek fejlődésünk motorját képezik, magasabb tudatszint elérése pedig csak ezek révén lehetséges. Értelemszerű tehát, hogy ha azt szeretnénk, hogy harmonikusan működjenek kapcsolataink, mielőtt a másik háza táján kezdenénk söprögetni, saját, ellentétes irányultságú karakter jegyeink megismerésére és összehangolására kellene törekednünk.

Ez azonban meglehetősen fáradságos, gyakran kellemetlen folyamat. Ráadásul az eredmény többnyire részleges, a siker mértéke egyebek mellett életszakasztól, érettségi szinttől is függ.
Szerencsés esetekben bizonyos, párkapcsolati problémákat okozó horoszkóp elemeinket sikerülhet harmonikusabb szintekre terelnünk. Az „összeférhetetlen elem" ilyenkor csak addig teszi tönkre a kapcsolatokat, amíg más, hasznosabb megnyilvánulási területet nem talál magának, és mindaddig, amíg ilyen, kívánatosabb mederben tartják, nyugton is hagyja a társakat.

Fel nem ismert kreativitás

E téma felvetése azért is fontos, mert nem egyszer az is kapcsolati problémaként jelentkezik, aminek vajmi kevés köze van az épp aktuális vagy korábbi partnerekhez. Sok esetben pl. fel nem ismert vagy nem kellő komolysággal kezelt kreatív hajlamokról van szó. Melyek, mivel nem kapnak jellegükhöz illő megnyilvánulási területet, ott kezdenek nem kívánatos alkotó tevékenységbe, ahol garantáltan felhívják magukra a figyelmet. A Szerelem színpadán, kisebb-nagyobb drámákat, tragikomédiákat vagy éppenséggel szappanoperákat adva elő. ( Asztrológiai értelemben a helyszín nem véletlen, hiszen az 5. ház egyaránt jelöli a kreatív hajlamainkat és szerelmi életünket, de utal kedvteléseinkre, hobbiinkra, esetleges dramaturgiai érzékre, kockázatvállalási kedvünkre, gyerekekre, vállalkozásra is ) Ezek az adottságok aztán valamilyen hobbiban, esetleg szakmai vonalon sokkal eredményesebben, netán a szó szoros értelmében is kifizetődően kamatoztathatók, mint egy párkapcsolatban.

A szabad akarat lehetőségei és korlátai

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden, kapcsolati problémával küzdő emberben egy meg nem értett zseni lakozik, vagy hogy alkotókészségünk értékes mederbe terelésével egyszer és mindenkorra megszabadulhatunk szerelmi bonyodalmainktól. Hiszen, bizonyos formációk ez után is bizonyos kapcsolattípusokat fognak bevonzani. Horoszkóp elemzés révén azonban általában csak magának a mintának a megléte deríthető fel (és ha belegondolunk, ez is értékes támpontokat ad), annak megnyilvánulási szintje, tudatos szabályozhatósága ritkábban. Mindez persze nem jelenti azt, hogy csüggedten fel kéne adnunk magasabb megnyilvánulási szintre terelése érdekében tett erőfeszítéseinket. Hiszen a szabad akarat tehetetlenségét csak akkor ismerhetjük be, ha már minden igyekezetünk zátonyra futott - és még ez se jelenti, hogy ne lehetnénk sikeresebbek egy érettebb életszakaszban. (Ez nem csupán a kapcsolatok témájára, hanem születési képletünk minden, erőpróbáló bolygóhatásoknak kitett életterületére érvényes)

Azt is fontos szem előtt tartanunk, hogy csak a saját képletünk adta lehetőségeket alakíthatjuk több- kevesebb szabadsággal, de ha arra próbálunk befolyást gyakorolni, hogy partnerünk milyen formában és tudatossági szinten élje meg a sajátjait, valószínűleg csak energiánkat pazaroljuk.

(folytatjuk)

Mustra