A plútói túlélőkészletek mozgósítása

A Szaturnusz – Plútó kvadráttal nem leányálom együtt élni, az a tény azonban, hogy ezekben az időszakokban is születtek emberek, és sokan közülük értékes, alkotó életet éltek, elegendő okot ad az optimizmusra.

cikk-tipus-altalanos


A Szaturnusz – Plútó kvadráttal (és a két bolygó közötti más, diszharmonikus aspektussal, például szembenállással vagy együttállással) akkor sem könnyű együtt élni, ha nem tranzit hatásról, hanem a személyi horoszkópban szereplő formációról van szó. 

Akárcsak az előző részben ismertetett tranzit hatások esetén, itt is csak a többi horoszkópelemmel össszefüggésben kaphatunk részletesebb információt a konstelláció által befolyásolt életterületekről. Néhány általános vonás természetesen így is felismerhető. Mivel úgy a Plútó, mint a Szaturnusz lassú mozgású bolygók, nemzedéki hatásról is beszélhetünk.

A hiányzó ősbizalom

Jó esetben ezek az emberek nagyfokú szociális érzékenységről tesznek tanúságot, azonosulnak a társadalom perifériáján élők vagy különböző határhelyzetekben levők problémáival. Társadalmi, gyakran föld alatti mozgalmak élére állnak vagy legalábbis szerepet vállalnak bennük, olyan szakmát választanak, melyekben a leghatékonyabban képviselhetik a rászorulók ügyét. Máskor folyamatos összetűzésbe keverednek az autoritás különböző képviselőivel, esetleg egy csoport fekete bárányaivá, bűnbakjaivá válnak. A hatalommal való konfliktusok során különösen erőszakos, életveszélyes helyzeteket vonzhatnak magukhoz, környezetüket kegyetlen visszavágásokra provokálják akkor is, ha ennek nincsenek tudatában. Máskor ők szegődnek a hatalom szolgálatába – akár hivatalos formában, államigazgatási szervezetek tagjaiként, akár az alvilághoz, zsoldos alakulatokhoz, légiókhoz csatlakozva.  

Szociális hátrányaikat esetenként kudarcaik megideologizálására használják. Magatartásuk részben valamely mély gyerekkori sérüléssel magyarázható. Ilyen vagy olyan okokból nélkülözniük kellett a biztonságos, szerető otthont, kapcsolatuk szüleikkel több fájdalmat, frusztrációt tartogatott, mint szeretetélményt – gyakran családon belüli erőszak áldozataivá váltak, vagy annak voltak szemtanúi, hogyan bántalmazzák egymást szüleik, esetleg a történelem dúlta fel családi fészküket. Ezért aztán belőlük is hiányzik az ősbizalom, érzelmileg megbélyegzetteknek érzik magukat, önértékelésük pedig akkora csorbát szenvedett, hogy még saját, gyakran kiemelkedően jó adottságaikat, tehetségüket sem merik maradéktalanul kiaknázni. 

Képességeiknek gyakran csak életük későbbi szakaszaiban ébrednek tudatára. 

Bár sokkal szívósabbak embertársaik többségénél, úgy érzik, alaposan elbánt velük az élet. Ebben sokszor kétségtelenül igazuk  van, hiszen az átlagosnál súlyosabb terhet kell cipelniük. Időnként mintha az egész világ eseményei azért lennének, hogy megnehezítsék a dolgukat – tépelődnek keserűen. Ha belefognak valamibe, egész biztosak lehetnek benne, hogy  nem fog karikacsapás-szerű könnyedséggel menni. Persze, ebben az is közrejátszik, hogy a túl egyszerű nem jelent kihívást számukra, ha pedig fanyar realizmusuk negativ elvárások sokaságába csap át, ennek megfelelő bánásmódot, eseményeket vonzhatanak a külvilágból. Kudarcaikért ilyenkor őket is felelősség terheli.

Sebezhetőségüket kompenzálandó már-már a megszállottságig vonzódhatnak a hatalomhoz, társadalmi státushoz. Biztonságuk érdekében szeretik átlátni, ellenőrzés alatt tartani a környezetükben zajló folyamatokat, kapcsolatrendszereiket. A skála meglehetősen széles: ha szerencsésen kamatoztatják jó megérzéseiket, szervezőkészségüket, radarjaikat a kiélezett helyzetekre, remek nyomozók, magándetektívek, kémek, biztonsági berendezések készítői, forgalmazói, minőségi ellenőrök lehetnek belőlük. Más esetekben, adóellenőrként, besúgóként, a munkatársak telefonjait lehallgató vagy szállodaszobákat bekamerázó és üzemeltető “személyzetként” ők végzik a piszkos munkát, beteges változataikban pedig paranoid képzeteik között vergődnek, de sosem tudják megszerezni a “tettenéréshez” szükséges bizonyítékokat. A skizofrénia különböző változatai, az üldözéses téveszmék a legsúlyosabb végletek közé sorolhatók – bár a legegészségesebbek is hajlamosak némi rögeszmésségre, időnként pedig tudattalan tartalmaik megszállottjaivá válhatnak.
 

A konstelláció energiáinak átalakítása

Harmonikus Szaturnusz – Plútó állásokhoz képest e formációt sokkal munka- és energiaigényesebb javunkra fordítani. Harmonizáslásához rendszeresen, folyamatosan foglalkozni kell a témával, bár ez sem kímél meg maradéktalanul a  frusztrációktól. 

Első és legfontosabb lépésként vissza kell vonnunk kudarc projekcióinkat a külvilágból. Azaz, mielőtt külső tettesek szemében kutatnánk a szálkát, vegyük szemügyre saját gerendánkat, amelyben lépten–nyomon megbotlunk. Kellő fokú őszinteséggel fokozatosan az egész ismétlődő viselkedésminta beazonosítható. Következésképpen felelősséget vállalunk életünkért, választásainkért. Elköteleződünk egy cél iránt, fegyelmet gyakorlunk, megfeszítjük akaratunkat és ahelyett, hogy sorsunk passzív áldozataként sodródnánk tovább, igyekszünk magunkhoz ragadni az irányítást. 

Az előző, a Plútó tranzit hatásait taglaló részekben ajánlott módszerek: böjt, hatha jóga, valamilyen meditációs gyakorlat, harcművészeti irányzat életünkbe építése rendszeres, napi gyakorlatként ebben az esetben is ajánlott. Mivel az effajta minták a gondolati tevékenységgel befolyásolható tartományoknál sokkal–sokkal mélyebb rétegekben hatnak, a rajtuk való agyalás nem hozza meg a kívánt áttörést. Az intellektusra pusztán annyi feladat hárul, hogy beazonosítsa a problémát, felfogja a megoldáshoz vezető lépéseket, de gyakorlati eredményeket csak a fentebbi önismereti utak hozhatnak.

Mindemellett az is kétségtelen, hogy a hátrányos társadalmi környezet ellensúlyozásához nagyfokú találékonyság és szívósság szükséges, de kitartásnak egyik bolygó sincs híján, a plútói túlélőkészletek birtokában pedig akár egy nukleáris katasztrófa is átvészelhető.
 

a szerző asztrológus

 

cikk-tipus-linkek

Még a Plútó - Szaturnusz kvadrátról:

• Trollok és az apa sötét oldala
• Átkelés a Könnyek Völgyén
• A rettegés foka
• Kirándulás a purgatóriumba - Vegyük az adást! 
• Nehézfiúk, ha összecsapnak

Oszd meg másokkal is!
Mustra