genderA nemzetközi sajtó sokat foglalkozott a brit születésű Norrie May-Welby esetével, aki 48 éves koráig küzdött azért, hogy végre semleges neműnek tekintsék. Genetikai szakértőnk szerint ha valaki nemet akar váltani, azt sikeresen meg lehet oldani, de nincs olyan, hogy semleges nem.

 


Valóban létezik semleges nemű ember?

Nemrég nyilvánosságot kapott a brit születésű Norrie May-Welby esete, aki - mint számtalanszor elmondta - se férfinak, se nőnek nem érzi magát, és jogi úton szerette volna érvényesíteni azt a vágyát, hogy őt semleges neműnek tekintsék. A bírósági döntés nem hagyta jóvá a kérelmet. A 48 éves May-Welby bejelentette, annak ellenére is tovább folytatja küzdelmét, hogy az új-dél-walesi hatóságok érvénytelenítették hivatalos iratát, amelyben nem meghatározott neműként szerepelt. Az okmányt azt követően töltötték ki így, hogy orvosok tanúsították: May-Welby neme nem határozható meg egyértelműen. A legújabb rendelkezés szerint csak akkor kaphat érvényes iratokat, ha egy újabb nemváltoztató beavatkozás révén egyértelműen nő vagy férfi lesz.

Csak két nem létezik

Néhány évtizeddel ezelőtt valószínűleg ez a kérdés fel sem merül, hogy létezik-e semleges nemű ember, tudományos tény, hogy az ember esetében kétféle nem létezik: női és férfi. Ismertek bizonyos, ivari kromoszómákat érintő genetikai hibák, amelyek befolyásolják a nemi jellegek kialakulását. Mivel ezek hátterében kóros folyamatok állnak, ezt semmiképpen sem nevezhetjük normális, minden emberre jellemző állapotnak. Kérdés azonban, hogy a genetikai nemiségtől elvonatkoztatva, beszélhetünk-e pszichés értelemben női, férfi és semleges nemről.

Mi alapján döntöttek úgy az orvosok, hogy Norrie May-Welby biológiai jellemzői eltérnek a női és férfi tulajdonságoktól? A nemiség alapjai az ivari kromoszómákban keresendőek, amelyek döntően a nemiség meghatározásáért felelős géneket hordozzák magukban. Minden megtermékenyített petesejt női irányvonalban indul el, ám ha jelen van a férfi kromoszóma (Y-kromoszóma), akkor elindul a „férfivé válás" programja. Az ember esetében, biológiai szempontból nem értelmezhető a semleges nem.

A nemi tudat genetikai háttere
Az emberi jellemvonások és az egyéni sajátságok alapjai az örökítőanyagban keresendőek. A gének a lehetőségek határait jelölik ki, az hogy mivé válunk, már a környezetünk által vezérelt folyamat. Egyes emberek csendesek, mások bőbeszédűek. Egyesek magabiztosak, míg ismertek félénkek. Ugyanez igaz más tulajdonságainkra is. Vannak, akik férfinak tartják magukat, vannak akik nőnek. Azokat a génváltozatokat ma még nem ismerjük, amelyek a nemi tudat (azaz milyen neműnek érezzük magunkat a lelkünkben) kialakításában vesznek részt. Több tucat gén, pontosabban génváltozat kombinációja járulhat hozzá a nemi tudat megjelenéséhez. Ennek a folyamatnak a megismerését még az is nehezíti, hogy számos külső tényező (pl. szülői viselkedési modellek) is befolyásolják a nemiség érzetének kialakulását.

 

Férfiból nővé válni

 

norrie
Norrie May-Welby

May-Welby biológiai értelemben férfiként látta meg a napvilágot. Ennek értelmében XY ivari kromoszómapárt hordozott, de valamilyen okból nőnek érezte magát legbelül. Az orvostudomány fejlődésével hosszú évek óta elérhetővé váltak azok az eljárások, melyek segítségével műtéti úton a nemiség külső jegyei megváltoztathatóak. Ezekben az esetekben a lelki és pszichés beállítottság igényli azt, hogy ez a testi jegyekben is megmutatkozzon. Ez csak úgy érhető el, ha az örökítőanyagunkban kódolt és születésünk után megjelent tulajdonságainkon változtatunk.

A női és férfi szerepek különüljenek el!

Általánosságban elmondható, hogy nemiség váltáshoz szükséges orvosi beavatkozásokkal segíteni lehet a rászoruló embereknek, és hozzá lehet segíteni őket a boldogabb és kiegyensúlyozottabb élethez. Arra ritkán van példa, hogy egy nővé operált férfi meggondolja magát. Norrie May-Welby úgy gondolja, hogy nővé operált testben sem érzi jól magát. Ha se férfi, se pedig női testben nem érzi jól magát, akkor valóban semleges nemű? Véleményem szerint ez a kérdés inkább pszichés, mint biológiai kérdés. Amennyiben pszichológiai és pszichiátriai szempontból valaki teljesen egészséges, és semleges neműnek érzi magát, miért ne tehetné. Ennek a jogi elfogattatásának szükségességét a jogászokra kell bízni. Kérdés, hogy a semleges nem elfogadása milyen precedenst teremt. Nem tartom jó dolognak, ha kényünk és kedvünk alapján váltogathatnánk a nemiségünket jogi értelemben is. A világ körülöttünk változóban van.

 

Dr. Nagy Zsolt
genetikai szakértő

Szakértőnk a dr.nagy.zsolt@nagygendiagnosztika.hu címen várja genetikával kapcsolatos kérdéseiteket!

 

Mustra