#VILÁGOM

A káromkodás anatómiája

2012. június 7., csütörtök 19:30 |

Mátyás király ide, kiegyezés oda, a magyar nép történelme nem egy sikersztori. Hogy miben vagyunk jók? Hát nem sok mindenben. Bár rendkívül kreatívak vagyunk a legeszementebb adók bevezetésében, depresszióban sem ismerünk tréfát, szemtelen benzináremelésben is folyamtosan remekelünk, és még arra is büszkék lehetünk, hogy a környező országokban a boltok bejáratában kifüggesztik: Ne lopj, magyar! De most térjünk át arra, amiben tényleg az élmezőnyben vagyunk, és nem szégyellnivaló, mint az előbb felsoroltak. Ott van például a Rubik-kocka, vagy a golyóstoll, a vízilabdacsapatunk, a 76-os troli, a gulyás, no de az, amit tényleg világraszóló fantáziával művelünk: az bizony a káromkodás. Lehet, hogy a briteknek ott van Harry Potter, David Beckham, Hugh Grant, a béna királyi család, de káromkodni, azt nem tudnak, csak a nyamvadt fuckjukat próbálják cifrázni, míg mi aztán nem ismerünk sem istent, sem embert, ha ráejtik a nagylábujjunkra a háztáji kocsit. A magyar nyelv az egyik legfigyelmreméltóbb szókinccsel rendelkező nyelv a nyelvészek szerint, amiből az idők folyamán vitathatatlanul a legszaftosabb, legválasztékosabb átkozódásokat gyúrtuk össze. De hogy pontosan miért olyan jó káromkodni, és mióta műveljük mi ezt világszínvonalon?

rohamosztag fuckyou gif.gif

Mielőtt belekezdenénk, fontos tisztáznunk, hogy a káromkodás nem egyenlő a trágársággal, az átfedést az obszcenitás nyújtja. Tehát, ha a Trefort-kerti dialógokban minden második szó a bazmeg, akkor a kedves vendégsereg nem káromkodik, egyszerűen csak trágár. A káromkodás, szitkozódás, átkozódás indulatból fakadó verbális kifejezése a bennünk rejlő dühnek, fájdalomnak, csalódottságnak, iszonyatnak, irigységnek. Célja a feszültség oldása. A trágárság csupán egy koszos zsákutca, amibe ettől még ssajnos igen sokszor belefutunk. Az online újságok olvasói figyelemreméltóan magas színvonalon művelik az átkozódás és a trágárság eszközeivel a kommentelés művészetét. Az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg azt a videót, melyben néhány olvasói levelet hallhatunk 2007-ből: az irigység, a düh, és a trollkodás állatorvosi lovai ezek trágárköntösben, átkozódva, szitkozódva, sértegetve.

Kronológia

Nyelvészek szerint a szitkozódás, átkozódás, káromkodás egy idős az emberiséggel, és pszichésen kifejezetten funkcionális: érzelmi egyensúlyban tart bennünket. Sőt! Feldúlt állapotukban az állatok is szitkozódnak, állítják a neurológusok, amire igen egyszerű a magyarázat: az evolúció során valamilyen végzetes baklövés folytán a káromkodás, átkozódás sokkal inkább igénybe veszi az érzelmekért felelős jobb agyféltekéinket, mint a balt. Az értelmes agykéreg alatt, az evolúció szempontjából legrégebbi agybugyraiban szunnyadozik a hajlamunk a vulgáris szavak használatához. Ezért a párhuzam a káromkodó macska (rálépünk a farkára, fúj, mint a passzátszél), a kutya (morog, és már marna is) és még egy rakás emlős állat és az ember között: az agyuk káromkodásközpontja ugyanott van.

A nyelvészek abban már régen megegyeztek, hogy nincs a világon olyan nyelv, amiben ne lennének szitokszavak, vulgáris kifejezések. Így tehát azt is mondhatnánk, hogy a káromkodás az emberi természet legegyetemesebb része. Pszicholingvisztikusok kutatásai alapján a magyarok baráti társaságban szókincsük 13 százalékát, hivatalos közegben 3 százalékát káromkodások teszik ki.

Najó, de mióta káromkodunk? A neves amerikai nyelvész, Steven Pinker A nyelvi ösztön című művében leírja, az őseink által képzett első szófoszlányokat az intenzív érzelmeket kiváltó impulzusok váltották ki. Legyen az undor, fájdalom, félelem, öröm, őseink idővel szavakkal is ki tudták fejezni, mit éreznek. Pinker szerint pedig egyetlen szónak sincs akkora érzelmi töltete, mint az obszcén szavaknak.Tehát lemásztunk a fáról, bevertük a fejünket, és fejünket fogva már el is eresztettünk egy istenes káromkodást? Tömören: igen.

A magyar átkok zápora

A nyelvészek megállapították, hogy minden egyes nép káromkodáskultúrájának alapját saját ősvallása képzi. Így tehát az északiak átkozódásaikba a felmenőiket, a déli régiókban az altesti vonatkozásokat, keleten a szenteket és Istent szövik bele. Honfoglaló őseinknek hála, országunk közép-európai fekvése lehetővé tette, hogy mi a szélrózsa minden irányából érkező átokfelhozatalt beleolvasszuk saját nyelvünkbe. Obszcén fröcsögésünkre az első (magyar nyelvű) írásos bizonyítékok egyike 1355-ből származik, a Dubnici Krónikában olvashatjuk az alábbi sorokat: „Úgy hullottak le a szájas németek a magyarok előtt, mint ökrök a vágóhídon. A magyarok ugyanis azt a parancsot kapták, hogy egy németet se fogjanak el, hanem mindnyájukat részegítsék meg a halál poharából… A magyarok vészes kardot villogtatva fejük fölött, elcsapták kezüket és fejüket, mondván: Veszteg, kurvanő fia szaros német, ittátok vérünket, ma isszuk ti véreteket. A latin nyelvű műben magyarul szerepel az utolsó mondat. Betűhíven: „Wezteg kwrwanewfya zaros nemeth, iwttatok werenkewht, ma yzzywk thy wertheketh”. A XV. században egy bizonyos Rotenburgi János nevű íródeák Zsigmond király uralkodása idején szintén lejegyzett néhány káromkodást, szitkozódást, obszcenitást.  Rotenburgi az udvarban a kódexmásolás mellett megírta a Kis magyar nyelvmesterét, mely egy lapnyi nyelvemlék csupán, mégis igen értékes. Rotenburgi szószedetét csupán társalgási zsebkönyvnek szánta, azzal a céllal, hogy a külföldiek könnyebben boldoguljanak Magyarországon A hétköznapi párbeszédrészleteket hallás után jegyezte le magyarul, azt fordította le latinra vagy németre. Csak néhány gyöngyszemet idéznénk az íródeák nyelvmesteréből:

„Hol van az urad?: hol vret (hallás után), vbi est dominus  (latinul)

Baszni ment: baſnement (hallás után), tranſſivit ſup(er)pone (latinul)

Közösülök a hugoddal: phecum hugodat (hallás után), ſuppono tibi ſororem (latinul)

Akarod-e a faszt?: ackarode faſot (hallás után) wildu oygers haben (németül)”

(Forrás: Molnár József, Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek)

Hieronymus Bosch: A hét főbűn (1480körül)
Hieronymus Bosch: A hét főbűn (1480körül)

Fékomadta-teremtette, baszom alássan

A nyelvészek szerint a baszni szót a törököktől vettük át még a honfoglalás előtt (ami akkor még a „nyomni” jelentéssel bírt), az ebből képzett boszorkány szóval együtt.

Czigány László középiskolai nyelvész-tanár Káromkodások a 18–19. századi Zala megyében című könyvében is számos általa fellelt jegyzőkönyvet idézhet, amelyek közül az egyikben a vádlott, egy bizonyos „mocskos Istentelen disznó” nem átallotta szájára venni a „baszom a molnár Fejes István kutya fejű hunczfut akasztófára való teremtését” cifraságot. Vagy egy másik ügy, ahol az eljárásba vont személy azt találta mondani, hogy „ördögteremtette, mívelem én a te criminális kurva teremtésedet”.”– idézi a Mindennapi.hu. Az „adta-teremtettéző” a 18. század közepéig, egészen Mária Teréziának a boszorkánypereket megszüntető rendeletéig szigorúan meglakolt szabadszájúságáért. Ezekben a káromkodásokban nem csupán a boszorkányság vádja, hanem az isteni mindenhatóság megkérdőjelezése is benne foglaltatott. Az ebadta kifejezés a kutyának tulajdonít teremtő erőt Isten munkakörét megcsúfolva, a fékomadta kifejezés pedig a közösül (-fék) ige származéka.

A Nyelvi Illemtan című kézikönyv idézi Kőszeg város tanácsának 1711-es határozatát, ami alapján „a szitkozódás ördögadtával, teremtettével, németül pedig a szakramentérozás büntetés alatt tilalmaztatik”. Korábban, 1595-ben Máramarossziget elöljárósága először pénzbüntetést, másodszor kézi kalodát, harmadik ismétlődés esetén nyilvános megvesszőzést írt elő, ha valakit káromkodáson értek. És ezek még jól jártak. Egyes források szerint ugyanis Kézdivásárhely városatyái – különböző fokozatok után, az eset súlyosságának függvényében – végső megoldásként akár a halálra kövezést is elrendelhették.  Az „árgyilusát”, „hét szomorúját”, „istállóját”, „teremfáját” eufemizmusok a XVI. században terjedtek el „az arkangyalát”, „a hét szentségi”t, „az Istenit”, „a teremtőjét” helyett.

„A protestánsoknak pedig a seggem bűzös terhét küldöm”

Luther Márton nagy port kavart 95 pontjával 1517-ben. Az általa generált reformációs hullám hazánkba is hamar beszivárgott, nem kevés borsot törve ezzel a római katolikus papok, egyházi méltóságok orra alá. A reformáció kezdete hazánkban igen jó táptalaja volt a kreatív káromkodásoknak és szidalmaknak, amiket nem mások, mint a papok, lelkipásztorok szájából hallhatta az istenfélő ember. „Süldisznóhoz, majomhoz, szamárhoz, rókához, szemtelen ördöghöz hasonló vagy, disznó, kurva, parázna, világ latra, genyetség, verő-ártány” – mondta Alvinczi Péter kassai protestáns lelkipásztor Pázmány Péterre. De Pázmányt sem kellett félteni. Ő alkotta protestáns ellenfeleinek hergelésére a „hitreszelő”, „hitfaragó” szavakat, és nemes egyszerűséggel „ördögistáknak” hívta a protestánsokat. Méliusz Juhász Péter magyar református püspök Assisi Szent Ferencet mint „fatalpú kuklya (csuklyás) Ferencnek” nevezte. „Ő volt az, aki hitvitázó munkáiban a pápáról mint az „ördög kamoraszékéről (árnyszékéről)” szólt, aki „francus”, azaz szifiliszes, és kijelentette hogy „nincs helye Istennél a pápa ganéjos pepecselésének”, az apácákat pedig egyszerűen „szűz kurváknak” titulálta.” – olvashatjuk a Mindennapi-hu-n.

Obszcenitás, káromkodás az irodalomban

Könyvesblog 2009 elején közölt egy összeállítást a világirodalom káromkodásairól. Ahogyan a cikk szerzője is írja, „a káromkodás fontos, sőt, amennyiben mértéke és formája indokolt, akkor rendjén való, pláne, ha olyan változatos szitkozódási formákat használó nyelven zajlik, mint a miénk.” Innen már nem is olyan meglepő, milyen jó megfér a szépirodalom a trágársággal és a káromkodással.

„Lúca, midőn tekerésre kinálja parázna picsáját

s lábai kétoldalt lógnak a vállaimon:

segge lyukán íme rettenetes ropogás szabadul ki,

s mint a szilaj villám, tépi a fellegeket.

Én meg az orrom jól befogom s meglépek azonnal,

büszke faszom lekonyul, szégyenem onnan elűz.

Lúcia semmi gyönyört nem nyújt minekünk a pinuskád

míg nem hagyja alább segged e csúnya szokást.”

(Janus Pannonius [ford. Berczeli A. Károly])

„Foglalod a kurvanyádat,

De nem ám a mi hazánkat!...

Hadat nekünk ők izennek,

Kik egy nyúlra heten mennek.”

(Petőfi Sándor: Mit nem beszél az a német...)

„A jó kurva anyátok kibaszott valagát,

hörögtem, vagy „Dömi…!”,

a Medveszekreter felé így, nyögve, át-

s-átkiabáltam,

nem tudtam elröhögni magam, hogy – fasz! – felálltam,

gyöngyfüggönyként lebezték a nyálam szálai

a falat, telefonka

asztalunkat, és Musiltól a Tonka

című beszélyt,

melyet leránték,

s égi ajándék

lett volna, ha az ördög

torkomig le-s-le tömköd

valami massza mocskot,

úgy önti gecijét, hogy belefulladok, seggemen lelket ontok.”

(Tandori Dezső: Hashártyaszakadási elégia)

Tandori Dezső
Tandori Dezső

„506/1903

Tekintetes kultúrmérnöki hivatal

Pécsett

Tegnapi póstával érkezett 1090/1903 sz. hivatalos átiratukra, melyben azt kérdik, hogy a Nagy-berki község határában lelt régi sarkantyúval mi történjék? hivatalos tisztelettel azt válaszolom, hogy basszák meg az urak a sarkantyújukat, mert 35 Reaumur hőségben ilyen szarságokkal nem foglalkozhatunk.

Budapest 1903 aug.11.

Teljes tisztelettel

lófasz a seggükbe

dr. Réthy László

m. kir. érem- és régiségtári igazg. helyettes”

(Réthy László = Lőwy Árpád)

(Forrás: Könyvesblog.hu)

A káromkodásnak van funkciója kimondva, leírva, olvasva és hallgatva is. Igaz, a pszichológusok körében sem született még meg az egyetértés, vajon jótékony feszültséglevezetés, verbális agresszió, netán önpusztító szenvedély-e a káromkodás, de ez a tényen nem változtat. Túl sokat káromkodunk, a trágár szavakat funkció nélkül úgy dobáljuk, mint Orbán Viktor a zöngés mássalhangzókat, pedig talán nem ártana néha megállnunk és belegondolnunk: akármilyen vesztes egy nemzet vagyunk, azért a nyelvünk, a magyar nyelv túl értékes ahhoz, hogy elhanyagoljuk, hogy ne ápoljuk.

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2012.06.07 20:27:48dr. Ez is csak egy nick

  A golyóstoll nem magyar találmány, még akkor sem, ha a világ egyes tájain Bíró Józsefről nevezték el. De már jóval az ő születése előtt is létezett, ő csak tökéletesítette.

  A gulyás szintén nem.

  A vízilabdacsapatunk... Nos, nyert már más nemzet is három egymás utáni olyan olimpián, ahol egyáltalán volt vízilabda, ez az ország pedig Nagy-Britannia - csak akkor még rádió is alig volt, nemhogy tévé vagy internet, szóval nem volt ekkora felhajtás körülötte.

  A Rubik-kocka magyar neve pedig bűvös kocka.

  Példa a szép, értelmes magyar mondatszerkesztésre:
  "a magyarok baráti társaságban szókincsük 13 százalékát, hivatalos közegben 3 százalékát káromkodások teszik ki"
  A na jó 2 szó.

  Egyébként miről akar szólni ez a firkálmányförmedvény?
  Merthogy nem szól semmiről.

 • 2012.06.07 20:44:33VT22

  Látom a cikk elejére is feltétlen kellett egy kis magyarozás, hadd merjünk kicsik lenni.

  Szóljon aki látott már római katolikus lelkipásztort.

 • 2012.06.07 21:31:46TH

  A bevezetőnél tartok, de nem hozta meg a kedvemet a cikkhez.

 • 2012.06.07 21:36:00Szőkeherceg-bombanője

  Hosszasan informálódhatunk arról, hogy mennyire ősi is, mennyire magyar, mennyire népi hagyomány minálunk a káromkodás, kapunk példákat, nyelvemlékeket, majd a végére a csattanó, hogy ezek szerint mégis csak úgy kéne ápolnunk a nyelvünket, ha ezekről az ősi dolgokról lemondanánk. Ezt így most hogy?

 • 2012.06.07 21:53:39TH

  "Túl sokat káromkodunk, a trágár szavakat funkció nélkül úgy dobáljuk, mint Orbán Viktor a zöngés mássalhangzókat, pedig talán nem ártana néha megállnunk és belegondolnunk: akármilyen vesztes egy nemzet vagyunk, azért a nyelvünk, a magyar nyelv nagyon értékes, amit ápolnunk kell."
  A cikkre inkább nem mondok semmit, de elemezzük a mondatot.
  "Túl sokat káromkodunk" : mármint mindenki? vagy a magyarok általában? mihez képest? na és akkor mi van?
  " a trágár szavakat funkció nélkül úgy dobáljuk, mint Orbán Viktor a zöngés mássalhangzókat": ebbe a gondolatnak alig nevezhető foszlányba hogy sikerült politikát keverni?
  " akármilyen vesztes egy nemzet vagyunk": mert ez is valami objektív tény, ugye? ha én nem érzem vesztesnek a nemzetet, akkor velem van a baj?
  "a magyar nyelv nagyon értékes, amit ápolnunk kell.": azt hiszem, hogy a káromkodások széles skáláját érdemes "ápolni", tehát nem értem a problémát.

  Az ilyen cikkek csak az olvasottságra hajtanak? Mert az egésznek a színvonala az egy általános iskolai fogalmazvány szintjén tart (bocs, az általános iskolások azon nem jelentéktelen tömegétől, akik ennél jobbat írnak)...

  És persze most meg lehet sértődni a kommenteken, mert az tök egyszerű, vagy el lehet gondolkodni azon, hogy nem lehetne-e hasonló cikkeket színvonalasabban tálalni.

 • 2012.06.07 21:55:09TH

  @Szőkeherceg-bombanője: magam is meglepődtem ezen.

 • 2012.06.07 21:56:24TH

  "A gazdag szókincsű magyar nyelv vitathatatlanul a legszaftosabb, legválasztékosabb átkozódásra képes."
  Ez vitathatatlan? Valami információ, ami egy ilyen merész állítást alátámaszt? Ez majdnem annyira abszurd, mint azt írni, hogy "vesztes nemzet" vagyunk.

 • 2012.06.07 22:07:02Rwindx

  "és arra is büszkék lehetünk, hogy a környező országokban a boltok bejáratában kifüggesztik: Ne lopj magyar!"

  Ja, mindenki tudja milyen "magyarokról" van szó.

  Másrészről a „Wezteg kwrwanewfya zaros nemeth, iwttatok werenkewht, ma yzzywk thy wertheketh” nem káromkodás.

 • 2012.06.07 22:09:38Haloperidol

  Hat, tulsagosan sok ujdonsagot nem nagyon tartalmazott szamomra a cikk.

  Egyebkent velemenyem szerint igaz a szerzo velemenyet tukrozo (?) zaro gondolatsor, miszerint tul sokat karomkodunk. Az egy dolog, hogy megvan ennek a helye mind a koznyelvben, mind pedig az irodalomban, de teny, hogy az en fulemet kifejezetten bantja, amikor valaki, aki raadasul ertelmiseginek tartja magat, ugy tarsalog, hogy minden mondatot b+-el kezd es fejez be. (Ez nem egyedi eset, hanem altalanos.

  Altalaban az aggressziv emberek karomkodnak, tragarkodnak, es sajnos Mo-n nem csak barati korben elfogadott, hanem munkahelyen, formalis szituacioban is. Arrol nem is beszelve, hogy a gyerekek elott szegyentelenul tragarkodnak egyesek.

  En Angliaban elek egy ideje, es annak ellenere, amit egyes filmekben lehet latni, az atlagember nem tragarkodik. A legcsunyabb szo, amit munkahelyen hallottam, az a "bloody hell" - volt. Egy buliban, pub-ban termeszetesen mas a helyzet, de ott is maximum ki-kicsusszan valakinek a szajan egy-egy negybetus szo, olyat soha nem tapasztaltam, hogy kotoszokent alkalmaztak volna ezeket.

 • 2012.06.07 22:38:46A Tyne folyó déli partja

  "Rwindx
  "és arra is büszkék lehetünk, hogy a környező országokban a boltok bejáratában kifüggesztik: Ne lopj magyar!"
  aha, persze. és ilyen táblát látott valaha élő ember? vagy csak urban legend.

 • 2012.06.07 23:15:51micsoda?

  "és arra is büszkék lehetünk, hogy a környező országokban a boltok bejáratában kifüggesztik: Ne lopj magyar!"
  Mi az, hogy a "környező országokban" én csak Ausztriában láttam. Nem lenne rossz ez az írás, csak nem kellene a trágár kifejezéseknek ekkora teret adni, sok hozzászóló erre nagyon fogékony.

 • 2012.06.08 00:59:26privateer

  "Tehát lemásztunk a fáról, bevertük a fejünket és már káromkodtunk is?" Az emberiség sose mászott le a fáról. Majmok mentek fel, mi a hegyekbe, bozótosokba, barlangokba húzódtunk be, mikor kijöttünk a vízből.

 • 2012.06.08 01:43:51Tesztelo.hu

  "Lehet, hogy a briteknek ott van Harry Potter, David Beckham, Hugh Grant, a béna királyi család, de káromkodni, azt nem tudnak, csak a nyamvadt fuckjukat próbálják cifrázni..." - Azért ez nem egészen így van. Fordítóként tudom, hogy rengeteg, amúgy "ártatlan" angol szónak van vulgáris jelentése. Szóval tudnak ők is szépen káromkodni, ha akarnak...

 • 2012.06.08 04:14:02Darellus

  Hogy azt a drótos tót zsiráf cigány mókus román jeti kurva anyját baszná szájba a felsőteleki üregi nyúl a redvás véreres faszával, mennyire mélyen buta ez az ún. újságírónő.

 • 2012.06.08 08:07:26Grgabácsi

  Hiába, a nemzet megtartó erejű szavai.
  [link]

 • 2012.06.08 08:58:17antika890

  Hát ez jó! Feljön a divány.hu oldalra, és azt mondja a kedves kommentelő: cikk. Ne tessük már sértegetni ezt a szót, hogy cikk. Van külön olyan, hogy cikk, és van külön olyan, hogy divány.hu. Hogy a retkes faszba nem lehet ezt észrevenni? A náncsi néni 10 éves, szaros picsájú kislánya is jobb "cikket" ír, mint ez. A teremtőjét már neki, elnézést csókolom basszameg.

 • 2012.06.08 09:06:19vadliba1

  Hej, hogy az a hédervári hajóhúzó mennydörgős fűzfánfütyülő rézangyalát ennek a büdös kutya világnak (véleményem szerint).

 • 2012.06.08 10:02:28andzsin

  hüje f@szok vagytok, ide jöttök fikázni b@zmeg, írjatok jobbat! Szerintem tök jó volt.

  Az első posztolónak üzenem, hogy a gőzgépet sem James Watt találta fel, mégis őneki tulajdonítjuk. A sportról meg annyit, hogy az ország populációjához kell viszonyítani a sikereket cseszd meg. Majd ha portugál, meg belga példával tudsz jönni, akkor szóljál.

  A gulyás pedig magyar. Pont.

  A bűvös kockát Rubik-kockának is hívják. Pont. Fáj neked a Rubik vazzeg?

  Miért kell mindig mindenbe beletrollkodni, ahelyett, hogy örülnétek, hogy elmétekbe egy kis lucidum intervallum csempésződik ezekben zűrzavaros időkben.

 • 2012.06.08 14:28:46dr. Ez is csak egy nick

  Haloperidol:
  Négybetűs szó, mint mondjuk LOVE? :-)

  Egyébént a trágár beszédet kevered a káromkodással, holott nem ugyanaz.

  A Tyne folyó déli partja:
  Konkrétan ilyet nem láttam, amit láttam, azon ez állt:
  "Ne lopj, magyar!"
  Ugyanis a hülye osztrákja jobban ismerte a magyar helyesírást, mint a magyar sajtósegédmunkás, aki ezt a firkálmányt elkövette.

  Az 1990-es évek elején a határ menti falvak-kisvárosok boltjaiban bizony sok helyen volt ilyen.
  És a tévedések eloszlatása végett: nem a cigányokra gondoltak, bizony, fehér bőrű honfitársainkból is előtört a szarkavér a határt átlépve.

  Tesztelo.hu:
  Van vulgáris jelentése, de nincsenek konkrétan vulgáris szavaik, a pussy (=punci) alapvetően cica, a cock (=fasz) meg kakas. Tehát csak durvulásra használt szavaikból talán 10 ha van. De inkább kevesebb. És hidd el, én is elég jól beszélek angolul. :-)

  andzsin:
  Nézz ennek jobban utána. A gulyást Bécsben találták ki.

  A bűvös kockát pedig csak a nyelvüket nem ismerő idióták hívják magyarul Rubik-kockának, visszafordítva a Rubik's cube angol kifejezést. Magyarul az bizony bűvös kocka.

  Portugál meg belga példával lehet, hogy nem tudok jönni, de a csehszlovákok nyertek pl. foci Eb-t. Mi meg nem. Meg nyertek jégkorong vb-t a csehek és a szlovákok is, mi meg nem. Pedig a két ország együtt kb. akkora populációjú, mint a magyarok.
  Tudsz további hülyeségeket is? Mondjad!

 • 2012.06.08 20:56:47mozdonyvezető40

  Érdekes,,jó cikk! Nekem tetszett! A sok nagyokos pedig ettől biztos jobban érzi magát.Vannak ilyen emberek is.

 • 2012.06.09 04:37:37Trigon_

  Furcsa. Itt ez a cikk, amely egész érdekes lett. És alatta valai okból gyorsan összeverődik egypár savanyú lelkű, kötekedő, a cikkel nem is törődő ember, azon civakodva, többek között, hogy a gulyás magyar étel-e. Persze tény, hogy a civakodást rögtön el is kezdte egy ismert életmódi troll, de volt, aki rögtön megragadta a kíálkozó alkalmat. A trollok beteg emberek, nem érdemes szóba állni velük, úgysem hallják.

  "Nem lenne rossz ez az írás, csak nem kellene a trágár kifejezéseknek ekkora teret adni, sok hozzászóló erre nagyon fogékony."

  Remélem, nem arra gondolsz, hogy miért van annyi trágár szó a trágárságról szóló cikkben.

  A trágárságot, vulgaritást az angol nyelvben keresgélőknek hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogy trágárság az, amit a beszélő és a hallgató annak érez. A "bloody hell" is lehet lélegzetelállítóan mocskos káromkodás annak, aki a neveltetése, szokásai nyomán annak érzi. Hogy maga a "bloody" eleve egy eufemizmus, nehezebbé teszi ennek a megítélését, de mi, kívülállók erről nem ismerhetjük az ezt használók érzelmeit. Látni kellene, hogy aki mondja hogyan mondja. Én láttam már olyan öreget, még régebben, aki a "francos" szót őszinte hévvel vágta ki, holott ez ma már erősebb kifejezésnek is alig minősül. Pedig, olvashattuk, súlyos betegség neve volt ez egykor.

  Angoltól hallottam, hogy a skótok állítólag nagyon sok káromkodást és trágárságot tudnak műgonddal cifrázni. A walesiek is káromkodósak, már az általánosságban megragadt sztereotípia szerint, de belőlük hiányzik a szikra. :-)

  A cikknek egyetlen igazán gyenge pontja volt. A végén elég fölösleges ez az orbánozás. A többi tetszett.

 • 2012.06.11 10:06:10atsferi0432

  A cikk írójától nem áll messze a politizálás. Zsigerből utál mindent, ami nem köthető az előző kormányhoz.

 • 2012.06.11 13:15:45élhetetlen

  Megőrizni: csak az utóbbi pár hónapban legalább ötször olvastam a cigány lovával kapcsolatban, hogy nem vak ez, csak bátor. (gondolom, mindenki ismeri). De az igazi az az, hogy nem vak ez, csak vakmerő, amiben benne van a nyelvünk adta plusz szépség.
  Az "úgy kellett, mint üveges tótnak a hanyattesés"- t azt hiszem, adott korosztály már nem is érti, pedig nagyon képi, persze, csak akkor, ha tudja valaki, hogy az üveges tót a hátán vitte az ablaküveg készletét, így járt házról házra a falvakban. (Mikor egy magyarul egyébként jól tudó bolgár kollégámnak elmagyaráztam, hogy mit is mondtam, padlót fogott).
  A durva káromkodások között is vannak kedvenceim, (élek is velük), pl. a b...d szájba a harapós lovat, az egyik.

 • 2014.09.06 12:39:42MatseQ

  Én erre csak annyit mondhatok és kíváncsian várom, hogy kimoderálják-e a karaktercserék ellenére: Hogy a jó nádvágó bivalyb.sznádi leborult k.rva ist.n rakja bele a vérvörösre b.szott hétrőfös f.szát. :)

SZÓLJON HOZZÁ!

Blogok, amiket olvasunk

FOODY A világ 10 leggazdasabb séfje

A világ leghíresebb séfjei sokkal többek, mint szakácsok, ôk már márkák. Na de ki vezeti azt a listát, ahol Nigella csak az utolsó helyet tudta megcsípni?

ZEM 8 tanács kezdő futóknak, hogy ne hagyd abba a harmadik héten

Bárki elkezdheti, majdnem bárhol végezhető, és egy jó cipőn kívül semmi sem kell hozzá. Adunk néhány tippet, hogyan találhatod meg benne az örömödet, azaz hogyan nem fogod abbahagyni a futást pár hét után.

GADGETSHOP Így válassz okoskarkötőt

Az értékesítési adatok alapján az okoskarkötők az idei év slágercikkei lehetnek. Én is az okoskarkötők szerelmese vagyok, így elárulok néhány titkot, hogy tudj választani a több száz elérhető fajtából.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta