SZÜLŐSÉG

Így emigrálunk: dögöljön meg a bürokrácia

2014. június 20., péntek 11:15

Annyira egyszerűnek tűnt minden: áprilisban beadtuk a házastársi örökbefogadási igényünket, exférjem lemondott az apai jogokról, párom pedig nyilatkozatot tett arról, hogy szeretné a három, előző házasságomból született gyereket a nevére venni.

Mivel a jogszabály szerint a gyámhivatalnak az örökbefogadás engedélyezéséről az erre irányuló kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül döntenie kell, örültünk, hogy kiköltözésünk Németországba simán fog menni. Hiszen így sem a távozásunkhoz nem kell engedély az exemtől, sem pedig a letelepedéshez szükséges útlevél elkészítéséhez nem kell személyesen megjelennie. Annyira, de annyira benéztük. 

Az egy dolog, hogy a 60 nap eltelt, de ott tartunk, hogy a hivataltól még környezettanulmányon sem voltak nálunk, a gyerekeket a nyaralásból rángatom haza jövő héten, mivel a gyámügyes szeretné őket is látni a környezettanulmány alkalmával. Abban a lakásban, ahol már lapokra vannak szerelve a bútorok, a ruháink zöme pedig már dobozokban és zsákokban várja, hogy új életet kezdhessünk Freitalban a látogatás után három nappal. Mindemellett hátra van még a két kisebbik gyerek pszichológiai vizsgálata (férjem és a legidősebb fiam már átesett ezen), nem beszélve arról, hogy a páromnak többször is meg kell jelennie a gyámhivatalban, ami miatt majd Németországból kell hazautaznia.

Időközben kiderült, hogy az ügyintézési határidőt megszakítják az egyes eljárási cselekmények elrendelésétől a foganatosításig eltelt időszakok, tehát ha a hatóság kiküld egy idézést nekünk, amiben az van, hogy pl. 15 nap múlva meg kell jelennünk a meghallgatáson, akkor az idézés kiküldése és a meghallgatás időpontja között eltelt időszak nem számít bele az ügyintézési határidőbe. Nagyon cseles. Ennyit a 60 napról, bónuszként még azt sem tudjuk, mi lesz a környezettanulmány eredménye, a gyámhivatal munkatársa ugyanis tanácstalan a témában, hiszen nem is ebben a lakásban fogunk lakni, szóval fogalma sincsen, ilyenkor mit lehet tenni. 

shutterstock 138608582

Lelkesedésem lassan a béka segge alatt, a határozatot ugyanis mindenképp meg kell várnunk ahhoz, hogy letelepedjünk Németországban, hiszen a névváltoztatás miatt csak újabb köröket kellene futnunk mindenhol. Elkeserítő az is, hogy a gyerekeket valószínűleg a mostani anyakönyvi kivonatuk szerint tudjuk majd beíratni az iskolába, ahol szerettük volna, ha tiszta lappal, rendezett családjogi helyzetben kezdenek, és nem kerülnek nem sokkal később azzal az érdeklődés középpontjába, hogy örökbe lettek fogadva, ezért lett új vezetéknevük. 

Nem lesz könnyű menet, nézzük csak, miért nem

Az elmúlt napokat egyébként azzal töltöttem, hogy utánanézzek, milyen teendők lesznek a költözésünk előtt és után, vagyis hogyan tudunk jogszerűen távozni az országból és Németországban letelepedni. Segítségül hívtam egy szakembert is, dr. Illés Blanka családjogi ügyvédet, aki csodásan összeszedte a legfontosabb dolgokat: 

1. Lakóhely

Ha 3 hónapnál hosszabb ideig, de nem véglegesen, hanem munkavégzés vagy tanulás céljából akarunk külföldön tartózkodni, akkor azt be kell jelenteni a lakóhelyünk szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. A lakcímjelentő lapon a kitöltés indokaként ideiglenes külföldi tartózkodás rovatot kell megjelölni.

Ha letelepedési szándékkal utazunk külföldre, és a gyermek szülei külön élnek, akkor a bejelentés mellett kiskorú gyermekünk vonatkozásában csatolni kell az apa hozzájáruló nyilatkozatát vagy beleegyezés hiányában a gyámhatósági határozatot is a külföldi tartózkodási hely kijelöléséről. A letelepedési célú utazás esetén a bejelentéskor le kell adni a személyazonosító igazolványt és a lakcímigazolványt is. A lakcímjelentő lapon a kitöltés indokaként a külföldi letelepedés rovatot kell megjelölni. A bejelentéssel egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy kéri-e adatainak további kezelését külföldön élő magyar állampolgárként, vagy adatainak törlését kéri. Amennyiben nem kéri adatai további kezelését, akkor adatai a nyilvántartásból törlésre kerülnek. Amennyiben a Magyar Köztársaság területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár kéri adatai további kezelését „külföldön élő magyar állampolgárként”, úgy a kérelmét írásba kell foglalni. A nyilvántartásba vételét követően az állampolgárt a KEKKH új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal látja el. A későbbiekben, ha haza szeretne települni, ezek birtokában a Magyar Köztársaság területén tartózkodási helyet létesíthet.

A külföldön letelepedett magyar állampolgár továbbra is jogosult magyar útlevél igénylésére és használatára, és bármikor jogosult hazalátogatni és hazatelepülni is. Arra viszont figyelni kell, hogy a külföldi lakóhely szerinti jogszabályok szerint mely kötelezettségeknek kell eleget tenni, hogy onnan elköltözhessünk – pl. kiskorú gyermek esetében csak a szülők egyetértése esetén van lehetőség a szülőhazánkba való visszaköltözéshez! Jogellenes gyermekelvitelnek minősül tehát a hazaköltözés is nyilatkozat hiányában, így ezt érdemes előre aláíratni az édesapával, akár együtt él a két szülő, akár nem.

2. Kiskorú gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölése

A szülőnek a magyar állampolgár gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatához már nem kell a gyámhatóság jóváhagyása, csak akkor döntenek, ha a szülők között vita van.

3. Egészségbiztosítás

Más tagállamban való munkavállalás esetén a magyar állampolgárok is az adott tagállamban válnak biztosítottá. 15 napon belül kell ezt bejelenteni formanyomtatványon a magyarországi lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél. Ezzel a magyarországi TB jogviszony megszűnik, TAJ számuk passzívvá válik. A magyarországi egészségügyi ellátásokra ettől kezdve az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján leszünk jogosultak pont úgy, mint más EU-s állampolgár, vagyis csak az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások vehetők igénybe. A Kártyát a külföldi biztosító állítja majd ki a számunkra.

20130911 100344

4. Adózási kötelezettség teljesítése

Az általános szabály az, hogy a munkavégzés helye szerinti ország adójogszabályai vonatkoznak ránk. Minden esetben érdemes a konkrét körülmények alapján alaposan körbejárni a kérdést mind a külföldi, mind a magyar adóhatóságnál, hogy mert komoly összegű bírságokat kaphatunk ha valamit félreértelmeztünk.

Ha egy adóéven belül külföldön és Magyarországon is dolgoztunk, akkor mind a két országban kell adóbevallást készítenünk. A külföldön szerzett jövedelmet fel kell tüntetni a magyar adóbevallásban is, de természetesen mint nem adóköteles jövedelmet.

A külföldi letelepedést és a személyi jövedelemadónk soron kívüli megállapítását nyomtatványok benyújtásával lehet bejelenteni illetve kérni a területileg illetékes kirendeltségnél.

5. Családi ellátások

Fő szabályként elmondhatjuk, hogy családi ellátásokra attól az államtól számíthatunk, ahol dolgozunk. A családi pótlék esetében, ha az egész család kiköltözik, megszűnik a magyarországi jogosultság - a Magyar Államkincstár területileg illetékes irodájának ezt írásban be kell jelenteni - és az külföldi családi ellátásra lesznek csak jogosultak, amit a kinti illetékes hatóságoktól igényelhetnek.

Külföldi családtámogatás igénylését nyomtatványon kell benyújtani, amelynek B részét a magyar lakóhelyünk szerinti önkormányzat állítja ki – érdemes ezt kiutazás előtt beszerezni – és ezt csatolni kell a külföldi igénylés során.

6. Gépjármű biztosítás

Országonként változó, hogy hány hónapig engedik a magyar rendszámú gépjármű használatát, ennek adott esetben kell mindig utána nézni. A kötelező biztosítást külföldön a biztosítónk által kiállított zöldkártyával tudjuk igazolni.

7. Tankötelezettség

Amennyiben gyermekünk még nem iratkozott be magyar iskolába, a tanulmányok külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének.

Amennyiben a gyermekünk már iskolás, az iskola igazgatójának kell bejelenteni, hogy a tanuló külföldön kívánja teljesíteni tankötelezettségét. Fő szabályként a külföldi tanulmányok ideje alatt szünetel a magyarországi tanulói jogviszony. Amikor a tanuló hazatér, az igazgató által meghatározott feltételekkel - pl. különbözeti vizsga letétele - folytathatja tanulmányait.

A nem magyar, de államilag elismert oktatási intézményben tanuló magyar állampolgár diákigazolványát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ügyfélszolgálata állítja ki.

A tankötelezettség az iskola igazgatójának benyújtott kérelem esetén magántanulóként is teljesíthető. Ebben az esetben a tanulói jogviszony nem szünetel, a tanuló a magyar iskolában teljesíti tankötelezettségét, számonkérésének módját az iskola igazgatója határozza majd meg.

shutterstock 182843126

Ehhez képest mi hol tartunk? 

Sehol. Na jó, kijelentettem a gyerekeket az iskolából, jövő héten pedig a jegyzőnél is bejelentjük a távozásunkat. Aztán Németországban várjuk a gyámhivatal döntését abban reménykedve, hogy szeptemberig megkapjuk a határozatot és a gyerekek az új nevükkel tudnak élni az új országban. Addig pedig a bürokrácia miatt ingázhatunk több alkalommal is Freital és Budapest között.

Folytköv., ha jövő héten nem arról írok, hogy a gyámhivatal munkatársa a környezettanulmány alkalmával megállapította, hogy minálunk nincsenek polcok, és a gyerekek játékait és ruháit dobozokban tartjuk, akkor a költözködésről számolok be.

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2014.06.20 11:37:01northwind

  "A letelepedési célú utazás esetén a bejelentéskor le kell adni a személyazonosító igazolványt és a lakcímigazolványt is."
  Ha leadja az igazolványát, hogy hagyja el az országot?
  A fogadó országban hogy igazolja a hatóságoknál magát?

 • 2014.06.20 11:39:19Menszátor Magdolna

  northwind:
  Útlevéllel.

 • 2014.06.20 12:00:31lbalazs

  Na ezért is szükség lenne az Európai Egyesült Államokra.

 • 2014.06.20 12:45:32pirospottyos

  A szemelyi igazolvany csak Magyarorszagon az atyauristen, kulfoldon senkit nem erdekel. Ott csak az utlevellel igazolja magat az ember. Meg jogsival.

 • 2014.06.20 12:47:03pirospottyos

  A szemelyi igazolvany csak Magyarorszagon az atyauristen, kulfoldon senkit sem erdekel. Ott csak utlevellel igazolja magat az ember. Meg jogsival.

 • 2014.06.20 12:48:23pirospottyos

  Hat persze, hogy eloszor elszall, aztan raduplazik... aaaargh.

 • 2014.06.20 13:53:58tobias2

  Tipikus példa arra, amikor valaki rossz rendszernek akar jól megfelelni.

 • 2014.06.20 14:11:28fityfirity

  Erdekes. Ahhoz kepest tolem mindig az Ausweist kerik elsosorban-masodsorban a reisepasst.

 • 2014.06.20 15:08:15Pietro St Croix

  Tanulságos írás volt, főleg nektek akik mindenben "rapid" módon döntenek! Most legalább tudjátok,hogy mielőtt kimentek külföldre lakni,előtte muszáj elrendezni az itthoni dolgokat. Mellesleg ne haragudj kedves cikkíró,de csatlakozom azokhoz akik felelőtlennek és nagyképűnek neveztek. Egyrészt,mert 4 gyerekkel a hátad mögött nem kéne ilyen hirtelen döntéseket hoznod, másrészt 3 hónap múlva kezdődik az iskola és ha jól értelmeztem a korábbi beszámolódat a gyerekek még csak makogják a németet, ami ugye rájuk nézve nem túl bizalomgerjesztő egy echte német nyelvű iskolában -.-
  A helyetekben én még bő egy évig itthon maradnék tanulnám ezerrel a nyelvet, majd amikor legalább már alapfokon beszél az összes gyerek (kivéve a legkisebbik) akkor megindulni a híres nyugat felé! Hidd el nem hajt a tatár és baromira nem múlik semmi azon az 1 éven. Sokszor sehová nem vezet ám a "rapid" gondolkodás :)

 • 2014.06.20 15:48:26Haloperidol

  @pirospottyos: ausztriaban es nemetorszagban is van szemelyi igazolvany, "personalausweis".

 • 2014.06.20 15:55:49kh_

  kedves Pietro St Croix,

  szerencsére nem vagy a helyünkben, így mi dönthetünk, akár rapid is. :) rengeteg ismerősünk költözött ki gyerekekkel, akik egy éven belül megtanulták a nyelvet, főleg, mert echte német nyelvű iskolába jártak. de értékelem az aggódást. szép napot. :)

 • 2014.06.20 16:01:49kh_

  egyébként nem értem a pörgést a hirtelen döntésen: egy éve döntöttünk így és még csak most fogunk kiköltözni, vagyis nem ugrottunk bele a nagy semmibe. a tervekről annyit, hogy mindig lesznek akadályok, ezerszer elő fog fordulni, hogy nem az elképzeléseink szerint fognak működni a dolgok, de nem vagyunk az a típus, akik emiatt megfutamodnak, hanem előállunk egy B tervvel és megyünk tovább.

 • 2014.06.20 16:07:00Pietro St Croix

  @kh_

  Persze,hogy megtanulják mivel napi szinten azt fogják hallani/beszélni, én csupán arra akartam rávilágítani,hogy ez a "rapid" nagyzolás nem épp előnyös tulajdonság. Elvégre nem nyaralni mentek, hanem VÉGLEG kiköltözni :D

 • 2014.06.20 16:12:58Pietro St Croix

  Igen, tudom mióta tervezitek ezt,de az utóbbi pár hónapban eléggé felpörögtetek ami ugye nem volt épp okos döntés, elnézve a jelenlegi helyzetet! Más az mikor csak fejben tervezgetsz, és megint egy másik dolog ha már ott állsz a rajtvonalnál, indulásra készen ;)
  Mielőtt elindultok érdemes tisztázni az itteni dolgokat is, lásd Magyar bürokrácia ami már nekem is számtalanszor okozott kellemes perceket az életben xDD

 • 2014.06.20 16:13:52Pietro St Croix

  Mocskos Inda, hát nem benyelte a hozzászólásomat? -.-

 • 2014.06.20 16:15:27kh_

  Pietro St Croix,

  ez a terv. de ha nem jön össze vagy nem tetszik, akkor meg visszaköltözünk és ugyanott folytatjuk. nem égetünk fel mindent a hátunk mögött és ebben a tudatban nyugodt szívvel rapidozunk. :)

 • 2014.06.20 16:26:49Pietro St Croix

  Oké, így már más a leányzó fekvése! Én csak a gyerekek végett mondtam ezeket. Mivel erről nem ők döntenek és ebből következik az,hogy egy teljesen új környezetbe lesznek helyezve a szüleik által. Lehet,hogy tetszik nekik,de valószínű eleinte nagyon egyedül fogják magukat érezni.:
  Nektek felnőtteknek ez semmiség,de azért egy gyerek ezt teljesen máshogy dolgozza fel ;)

 • 2014.06.20 16:47:26pilezi

  A nyelvtudásról: mi Svájcba költöztünk német nyelvterületre a 13 és fél évessel úgy, hogy addig angolos osztályba járt otthon, csak amikor biztossá vált a költözés ténye, kb. 5 hónapig járt hozzá egy némettanár heti 1-2 alkalommal. Ez csak a minimális Ich bin... Ich komme... mondatokhoz volt elég. Szerencsékre olyan város olyan kerületében élünk, ahol létezik a nyelvi előkészítő-integrációs osztály, így középiskolai keretek között megy a nyelvoktatás (matek, angol, rajz, zene, varrás, főzés, könyvtár, számítástechnika, technika, torna tantárgyak mellett) plusz az integrálás az itteni iskolai rendszerbe, szokásokba. Két olyan Svájcban élő ismerőssel beszéltem, akiknek a gyerekei rögtön mélyvízbe, normál osztályba kerültek, megosztó volt a véleményük. Függ a gyerek hozzáállásától, rugalmasságától, és elsősorban életkorától szerintem. Ha nem elég nyitott, megviselheti, ha hónapokig semmit sem ért abból, ami körülötte történik. Mindenesetre sok sikert kívánok!

 • 2014.06.20 17:00:29svdw

  Rapid döntés az, ha ki akarsz költözni Németországba és 2 nap múlva indulsz is.
  Ők viszont egy éve tervezik, tehát ez nem rapid döntés, csak vagánykodás, hú de laza család vagyunk... :)

 • 2014.06.20 17:01:24pilezi

  A bürokráciáról: két hét alatt megkaptuk az igazolványunkat, azaz a tartózkodási engedélyünket. Pedig nem volt egyszerű a szituáció, hiszen elvált szülők gyerekeként az apa hozzájárulása kellett, hogy külföldi letelepedés céljából idehozzam a fiamat. Az új CST szerint készült otthon ügyvéd előtt egy megállapodás (hiszen már nem kell a gyámhivatalt bevonni), a fordítást a svájciak gond nélkül elfogadták. A nagykövetségen voltunk bejelenteni a kivándorlás tényét (felhívtuk előtte a magyar önkormányzatot, ők javasolták ezt, mert otthon több körös lett volna az ügyintézés), ahol egyrészt nem adták meg azt a lehetőséget, amit az ügyvédnőtől idézel - és már máshol is olvastam -, hogy nem kérjük adataink nyilvántartását, de ez a kisebb baj, tartsanak csak nyilván, mit bánom én. A másik: mivel új a CST, senki nem tudja, milyen megállapodásnak kell pontosan születnie a szülők között, a törvény nem határozza meg részletesen, ezért mindenáron közjegyző előtti, magánokiratba foglaltat akart a nagykövetség tőlünk - amilyenünk nincs -, mert a bizonytalanság miatt inkább így akarnak biztosra menni. Úgy jöttünk el otthonról, hogy mindennek utánajártunk, jó ügyvédünk volt, de erre a "bizonytalansági faktorra" nem készültünk. Így most várunk, hogy mit mond a "mezei", ügyvéd által ellenjegyzett megállapodásunkra A HIVATAL, ez eltarthat 2-3 hónapig is. Bár a lakást, ahová be voltunk jelentve, eladtam, így az sem jogszerű, ha egy ilyen formai követelmény miatt nem jelent ki a lakcímnyilvántartásból bennünket az önkormányzat, vagyis nem szünteti meg a magyarországi lakcímünket. Jajj, minek is írom le ezt....de talán hátha okul belőle valaki. Szóval bürokrácia rulez, de ha egyszer kezetekben a PAPÍR, olyan jó lesz :)

 • 2014.06.20 17:18:08kh_

  svdw,

  segítek, azt rapid költözésnek hívják. a döntésünk a helyzettől függetlenül gyors volt, mi már csak ilyen vagány és laza család vagyunk. :)

 • 2014.06.20 17:23:52kh_

  pilezi,

  köszönjük, mi nagyon bizakodóak vagyunk. talpraesett és okos gyerekekről van szó, de nem esünk kétségbe akkor sem, ha hosszabb ideig eltart a dolog. veszíteni nem veszítenek vele semmit.

 • 2014.06.20 17:36:04prunoki

  Szívből szurkolok Nektek. Nekem személyim nincs, ennek hiánya nem okozott gondot, viszont a lakcímkártyámat is elvették az önkormányzatnál, az sincs, emiatt külön harc volt a banki ügyintézés Magyarországon.

 • 2014.06.20 18:02:38kriosz

  Prunoki írnál róla hogy lakcímkártya nélkül hogy sikerült bankszámlát nyitnod otthon?

 • 2014.06.20 23:31:19min

  @Pietro St Croix: A gyerekeknek úgyis lesz egy szintfelmérésük és ha ott nem felelnek meg az állam fogja biztosítani nekik a nyelvi felzárkoztatást. Így legfeljebb egy évet csúsznak az oktatásban. Eu-s jog.

 • 2014.06.21 04:29:18Krumpli Bogart

  Istenem, de utálom ezt a tetves kurva országot! Kb. 40 éve kezdtem el rájönni, hogy itt minden évben egy kicsit szarabb élni, mint amilyen szar egy évvel ezelőtt volt.
  Kibaszott hülye Állam benyúl a seggedbe és kifordít. És EZ kint sem lesz jobb, csak magasabb életszínvonal mellett könnyebben viselhető.
  Rettenetesen utálom, hogy az ÁLLAM mindenhol jelen van. Az ÁLLAM menjen a picsába az összes idióta jogszabályával és hivatalával együtt!

 • 2014.06.21 04:52:53Krumpli Bogart

  Istenem, de utálom ezt a tetves kurva országot! Kb. 40 éve kezdtem el rájönni, hogy itt minden évben egy kicsit szarabb élni, mint amilyen szar egy évvel ezelőtt volt.
  Kibaszott hülye Állam benyúl a seggedbe és kifordít. És EZ kint sem lesz jobb, csak magasabb életszínvonal mellett könnyebben viselhető.
  Rettenetesen utálom, hogy az ÁLLAM mindenhol jelen van. Az ÁLLAM menjen a picsába az összes idióta jogszabályával és hivatalával együtt!

 • 2014.06.22 10:21:24Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  @ Krumpli Bogart 2014.06.21 04:52:53

  En sem csipem Magyarorszagot, de pont az utobbi idoben tortent par valtoztatas, ami azt szolgalja, hogy a kulfoldon eloket ne szopassak.. pl ideiglenes kulfoldre tavozast nem kell bejelenteni
  Ideiglenesnek meg akkor minosul, ha te ideiglenesnek tekinted,tehat akar evekig is lehetsz ideiglenesek kulfoldon
  Ennek TB es adovonzatai vannak, ezert kell elore gondolkodni

  @ pirospottyos 2014.06.20 12:47:03

  Ez igy hazugsag. Mindenhol mas a helyzet a szemelyivel, utlevellel. Az USA-ban pl az utlevelemre is szartak, helyi jogsit kertek vagy a vizumomat, de az utlevel tobbi oldalat, beleertve a szemelyi adatos, fotos oldalt is, meg se neztek.
  Sok helyen van ID card a vilagban, csak azok a magyarok hiszik, hogy ez egy magyar atok, akik meg nem jartak tobb helyen. Sot ahol most elek household registration van. Tehat nem csak lakcim, hanem be kell jegyeztetni, hogy milyen csaladi viszonyban allsz az ott lakokkal, ki a csaladfo (ez amugy lehet egy nagykoru gyerek is!)
  Szoval a magyar rendszer kifejezetten egyszeru, minden le van irva, jogszabalyok vannak, nyilvanosak es utana lehet nezni.
  Sot, ha kerdezel, akkor adnak tajekoztatast is. A gond abbol szokott lenni, hogy a zemberek nem vagy csak keson kerdeznek. Vagy nem a megfelelo kerdest teszik fel. Utana meg mindenki hibas... Csak ok nem.
  Ha jo kerdeseket teszel fel, akkor jo valaszokat is fogsz kapni.

  Amikor en kivandoroltam, en is szartam par dologra, aztan szivatam a fogam, hogy miert nem inteztem el meg otthon. Sajnos rapid akartam lenni, de csak turelmetlen voltam. TB-vel szivtam, de ez csak az en hibam volt. Otthon egy hivatalba besetaltam volna 5 perc alatt megvan oldva. Sok ezer km-rol maceasabb. Lehet gyorsan donteni csak az intezni valot idejeben el kell inditani.

 • 2014.06.22 10:26:25Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  " Időközben kiderült, hogy az ügyintézési határidőt megszakítják"

  Ez szerintem mindig is igy volt. Megszakadas, szuneteles, nyugvas stb. Ezek nagyon regi jogi fogalmak. Minden eljarasjog reszletesen szabalyozza ezeket. Ez nem uj dolog. Mar a romai jogban is...

 • 2014.06.22 10:42:06Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  " így sem a távozásunkhoz nem kell engedély az exemtől, sem pedig a letelepedéshez szükséges útlevél elkészítéséhez nem kell személyesen megjelennie"

  De nem lett volna egyszerubb, ha az ex inkabb engedelyt ad es az utlevelnel egyszer megjelenik?
  Az szuloi jogairol kesobb is lemondhatott volna, az orokbefogadas picit tobb papirmunka

  Miert nem eleg az ex engedelye, hogy a gyerekek kulfoldre mehessenek?
  " Ha 3 hónapnál hosszabb ideig, de nem véglegesen, hanem munkavégzés vagy tanulás céljából akarunk külföldön tartózkodni, akkor azt be kell jelenteni a lakóhelyünk szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. A lakcímjelentő lapon a kitöltés indokaként ideiglenes külföldi tartózkodás rovatot kell megjelölni." - ez 2013 tavaszan azt hiszem megszunt.
  Ideiglenes tavozast nem kell bejelenteni, semmi 3 honap nincs mar, veglegesnek meg akkor minosul a tavozasod, ha te ugy nyilatkozol. Mar akar 10 evig is lehetsz ideglenesen kulfoldon. Nem az idotol, hanem a szandektol fugg.

 • 2014.06.22 11:30:17Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  Egy eve szuletett a rapid dontes. De akkor miert nem inditottak mar el korabban az ex engedelyevel az utlevel igenylest, ami ugy eleg egyszeruen ment volna, ne neadj isten orokbefogadast kezdemenyezni. Gondolom utobbi akkor is bekovetkezett volna egyhamar, ha Magyarorszagon maradnak.
  A dontes rapid volt, az tettek nem annyira. Az, hogy elmerengenek, almodoznak arrol, hogy milyen jo lesz majd nemetbe', az nem ugyintezes. Meg megbeszelik, hogy magyarok szemetelik tele papirpoharakkal Drezdat... Meg a hivatal es az ugyintezo dogoljon meg... Meg a nyelvtanfolyam szar, mert kivandorlas elott par honappal kezdve a tanulast, nem beszel meg folyekonyan nemetul a csalad. Mindenki hulye, csak en vagyok helikopter :)

 • 2014.06.22 11:31:27Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  Egy eve szuletett a rapid dontes. De akkor miert nem inditottak mar el korabban az ex engedelyevel az utlevel igenylest, ami ugy eleg egyszeruen ment volna, ne neadj isten orokbefogadast kezdemenyezni. Gondolom utobbi akkor is bekovetkezett volna egyhamar, ha Magyarorszagon maradnak.
  A dontes rapid volt, az tettek nem annyira. Az, hogy elmerengenek, almodoznak arrol, hogy milyen jo lesz majd nemetbe', az nem ugyintezes. Meg megbeszelik, hogy magyarok szemetelik tele papirpoharakkal Drezdat... Meg a hivatal es az ugyintezo dogoljon meg... Meg a nyelvtanfolyam szar, mert kivandorlas elott par honappal kezdve a tanulast, nem beszel meg folyekonyan nemetul a csalad. Mindenki hulye, csak en vagyok helikopter :)

 • 2014.06.22 11:32:09Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  Bocs, azt hittem benyelte.

 • 2014.06.22 19:54:48jause

  Külföldön élve mindig adódik újabb és újabb bürokratikus hülyeség Magyarországon, ami miatt az ember idegesítheti magát. A fiam Ausztriában született májusban, két hetes volt, mikor beadtuk a papírjait és szeptemberre (!) anyakonyvezték Magyarországon. Mert át kell küldeni az osztrák anyakönyvet hivatalosan lefordítattni egy hovatalos fordító irodába. Az ostzrák anyakönyvön egyébként 20 - tényleg annyi - nyelven szerepelnek a gyerek szupertitkos adatai, úgyis mint anyja, apja neve, gyerek neve, születési ideje (magyarul persze éppen nem), de az angol-ménet-francia nyelvek nem voltak megfelelőek otthon. Ehhez képest itt a lányom magyar anyakönyvét, amin németül nem, de franciául és angolul szerepelnek az adatok, simán elfogadták.
  Szóval lehet, hogy itt sincs kolbászból a kerítés, de gondolkodó emberek ülnek a hivatalokban.
  A nyugat-európai iskolák amúgy tényleg fel vannak készülve a nem anyanyelvű gyerekek felzárkóztatására, mert adódott egy ilyen probléma és kerestek hozzá megoldást...

 • 2014.06.22 20:23:18lindaswiss

  Nem ertek egyet nehany hozzaszoloval akik kritizaljak higy miert kell a gyerekeket a melyvizbe dobni.Igazabol a nyelvet igy sajatitjak el jatekosan kozossegbe es nem azzal h egy konyv felett bemagolja a szavakat.Tevedes h maganyosak lesznek.Hianyolom a cikkbol amit nem irnak le h mi van akkor ha az apa nem jarul hozza h a gyerekekkel kulfoldre koltozzenek.Mert ugye sokan igy vannak.Sok apuka a minimumot fizeti ,el mint hal a vizben es az anyuka aki neveli es megkuzd a mindennapi gondokkal ne boldoguljon,aki igazan megtesz mindent a gyerekek boldogulasaert.(tisztelet a kiveteknek,mert vannak igazan jo megerto apukak is akik tenykeg kiveszik a reszuket a gyerekek neveleseben.)Es ot jon az apukak hisztije akik sajnaltatjak magukat.Na ugye akkor a gyamhatosag sem tud semmit tenni,irany a bírosag.
  Hat ezt en megeloztem,gyamhatosag egy kalap sz...r.Kinti gyermekelhelyezest kertem a valoper soran.Most lesz pszichologiai vizsgalat, utana dontes.

 • 2014.06.22 23:38:14GBetty

  "Ha 3 hónapnál hosszabb ideig, de nem véglegesen, hanem munkavégzés vagy tanulás céljából akarunk külföldön tartózkodni, akkor azt be kell jelenteni a lakóhelyünk szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. "

  Tavaly február óta nem kell az ideiglenes külföldre költözést bejelenteni.

 • 2014.06.22 23:39:31GBetty

  Bocsánat, 2013. március 1-től nem kell bejelenteni.

  [link]

 • 2014.06.23 00:03:36Beer Monster

  Igaza van a kommentelőknek, ráértek akkor költözni, amikor a gyerekek felnőnek.

  Azoknak is igaza van, akik azt mondják, hogy útlevél vagy jogsi kell. Aki nem tud autót vezetni, vagy nincsen útlevele, az különben is maradjon a seggén.

 • 2014.06.23 03:11:20Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  @ lindaswiss
  2014.06.22 20:23:18

  Szerintem senki nem azt mondta, hogy a nyelvet jobb konybol tanulni mint kozosdegben, eletben, jatekosan.
  Azt kritizaltak tobben is, koztuk en is, hogy beiratkoztak nyelvtanfolyamra, majd nullarol indulva nem lettek par het alatt perfekt nemetuk beszelok, es ezert mindenkit okolnak. Mindenki mas hibas. Nem. Ez egy ilyen dolog. Nyelvtanfolyamon ennyi tudnak elerni nullarol par het alatt, heti par oraban. Nyilvan Nemetorszagban gyorsabban fognak haladni es megtanulnak nemetul hamar a gyereket. Csak ok azt hiszik, a nullarol indulo heti 1-2 oras nyelvtanfolyamtol elvarhatjak, hogy annyi eredmenyt hozzon, mint a napi 24 oras nemetorszagi anyanyelvi kornyezet. A realitaserzek es a belatas hiany bosszanto. Es persze mindenki mas hibas.
  A gyerekek meg majd megtanulnak nemetul, ez nem vitas.

 • 2014.06.23 03:17:07Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  @ GBetty
  2014.06.22 23:38:14

  Igen, erre utaltam fentebb.
  Csodas ugyved lehet, aki ilyen alapveto jogszabalyi valtozasokat figyelmen kivul hagy.

  Amugy eddig is formalis dolog volt az ideiglenes tavozas bejelentese. Az emberek 99.99%-a ennek nem tett eleget. Szankcio se volt, most sincs amugy, semmivel nem fenyegetnek vagy kenyszeritenek a bejelentesre. Szoval ez egy jo pelda arra, amikor vegre a jog alkalmazkodik az eletviszonyokhoz es nem forditva. Kifejezetten azert valtozott a szabelyozas, hogy felesleged papirmunkatol kimeljek a kivandorlokat.

 • 2014.06.23 04:38:48lindaswiss

  Nalunk sok kulfoldi van szinte 90%, az iskolaba a kulfoldi gyerekeknek heti egy oraban kulon foglalkozas van a nyelv elsajatitasa erdekeben.Ezert is van iskolai elokeszito ket eves.Az otthoni nyelvtanulassal kitorolheted a s....d.En is jartam tanfolyamra es csak a penzt dobaltam ki.Sot meg itt kint is voltam 130 ooo ft ert intenziv nyelvtanfolyamon.Es igazabol semmit sem ert.Munka kozben tanultam a legtobbet es a gyerekektol amit az iskolaban tanultak.Sokan sztem aggodnak h mi lesz hogy lesz,de nem kell minden szepen fokozatosan kialakul.

 • 2014.06.23 07:47:38Az evolúció megfordítója... vissza a fára!

  @ lindaswiss 2014.06.23 04:38:48

  Ebben egyetertek, nem kell aggodni millionyi gyerek megtanult idegen nyelven, amikor rakenyszerult.
  En nyelvtanfolyamon sose voltam, ket idegennyelvet iskolaban tanultam meg. Ebbol az egyik mara elegge megkopott, mert nem hasznaltam. A harmadik idegennyelvemet az eletben tanultam meg, de felismertem, hogy rengeteget segitett, hogy elotte ket masik idegennyelvet tanultam iskolaban, hivatalos keretek kozott. Sokkal jobban atlatom ezt a harmadikat igy es gyorsan megtanultam.
  Most pedig egy negyediket tanulok, ami nem europai, hanem azsiai. Total mas, itt nem sokat segit a harom europai idegennyelv, amit ismerek, meg a magyar se. Sose fogom anyanyelvihez kozeli szinten beszelni, de nekem mar az is eleg, ha kommunikalni tudok vele.
  Nyilvan anyanyelvi kozegben legjobb tanulni, de nekem az iskolai szuper nyelvoktatas alapozta meg tobb mas nyelvhez is a kapacitasomat, nyelverzekemet.
  Nemet utan orosz, angol azert eleg konnyen megy. Sok ismerosomnek viszont angol utan keptelensegbek tunt a nemet megtanulasa, egyszeruen megrazta oket, hogy szerintuk bonyolultabb, egyesek odaig mentek, hogy ocsmanynak titulaltak. Persze aki nem tudta megtanulni, az lelki onvedelembol is fikazza.

  A posztolo gyerekei nyilvan megtanulnak nemetul, ez nem kerdes. Csak ehhez be kell latni, hogy heti pat ora egy nyelvtanfolyamon keves. Persze ha mar ugy mennenek ki, hogy beszelnek a gyerekek, az meg jobb lenne. Az se lehetetlen, sokan megtanulnak nyelveket Magyarorszagon is.

 • 2014.06.23 15:02:04Perszepóné

  Hadd bátorítsalak, hogy a gyerekek miatt kell a legkevésbé aggódni!!
  Néhány hónap alatt folyékonyan beszélik majd a nyelvet, ennél hamarabb is be tudnak illeszkedni, barátokat találnak, ha "normál" gyermeki aktivitásúak.
  A suliban lehet kérni nekik délutáni nyelvórákat, ezt ingyen és bérmentve heti 1-2 alkalommal tartják a migránsoknak.

  Megfelelő idő pedig semmire nincs az életben. Legfeljebb arra, hogy mikor tedd a tésztát a vízbe (= ha már forr). :)
  A magyarországi nyelvoktatás méregdrága (többnyire) és elég gyenge hatásfokú (többnyire). Emiatt merőben felesleges időt húzni!

  A német bürokrácia sincs a helyzet csúcsán, de (többnyire) nagyon kedvesek, segítőkészek, és idővel minden meglesz. :)

  Sok sikert kint! (lesz is!)

 • 2014.06.25 03:57:38WLaci

  Hát én azért lecsekkolnám ezeket a tanácsokat, kezdjük azzal, hogy a Magyar Köztársaság már kimúlt pár éve, az adózással kapcsolatos tévedéseket hadd ne soroljam.

SZÓLJON HOZZÁ!

Blogok, amiket olvasunk

STÍLER 4 ruhadarab, aminek nincs helye egy stílusos nő ruhatárában

A nagy őszi gardróbcsere remek alkalom arra, hogy megszabaduljunk néhány olyan holmitól, ami csak a megvásárlás pillanatában tűnt jó ötletnek. A divat változik, trendek jönnek-mennek, de biztos lehetsz benne, hogy a most következő cuccok nélkül igenis, lehet élni. Ráadásul egy magabiztos, stílusos életet.

KERTÉSZ Így gondozd ősszel a csónakorchidádat

Most, hogy ránk rúgta az ajtót az ősz, egyre jobban figyelünk a szobanövényekre. Az orchideák különösen népszerűek. ennek oka lehet különleges szépségük, szokatlan megjelenésük, vagy éppen az, hogy a meleg trópusi tájak hangulatát hozzák közel, ami télen különösen jóleső érzés.

OTTHONTÉRKÉP Elfogytak a zuglói garázsok

Fizetős övezetté vált a XIV. kerületben az Örs vezér tere és a Felvonulási tér környéke is. Ráadásul nem csak hétköznap, hanem szombat-vasárnap is. Gondoltuk, megnézzük, milyen a garázshelyzet a kerületben. Aztán koppantunk.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta