SZÜLŐSÉG

Gyermekek után járó ellátások – ami kimaradt

2011. július 21., csütörtök 08:30

És akkor következzen az utolsó része a „Gyermekek után járó ellátások” sorozatnak. Ebben a cikkben nézzük át a táppénzre, szabadságra, és babakötvényre vonatkozó szabályokat. Nem konkrétan az ellátásokról szól, de mindenképpen hasznosnak tartottam megírni.

A sorozat egyes részei arra szolgálnak, hogy az anyák tájékoztatást kapjanak a jogszabályok rengetegében, de abban az esetben, ha valaki még bővebben szeretne olvasni a jogszabályokról, akkor megtalálja a www.magyarorszag.hu honlapon.

(első rész)

(második rész)

Fotó: ntr23
Fotó: ntr23

A GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ

Kinek jár gyermekápolási táppénz?

Három  alapfeltétele van:

1. biztosítási jogviszony: ami jelenleg is fennáll, vagy a megbetegedés előtt is közvetlenül (1-3 nap) fennállt.

2. jövedelem, amely után egészségbiztosítási járulék fizetésére voltál/vagy kötelezett

3. keresőképtelenség, amely ebben az esetben azt jelenti, hogy:

3/a. az anya, aki kórházi ápolás alatt álló, egy évesnél fitalabb gyermekét szoptatja

3/b. a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja.

A keresőképtelenséget a gyermek házi gyermekorvosa igazolja. Több gyermek betegsége esetén a szülő választhat, hogy melyik gyermeke után veszi igénybe.

GYES/GYET mellett igénybe lehet e venni gyermekápolási táppénzt?

Ha valaki emellett munkát végez, akkor jogosult lesz az ellátásra, ha viszont nem dolgozik, akkor nem jogosult rá.

Mennyi időre jár a gyermekápolási táppénz?

- egy évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása esetén korlátlan időtartamban;

- egy és három év közötti beteg gyermek esetén évenként és gyermekenként 84 naptári napig;

- három és hat év között évenként és gyermekenként 42 (egyedülállónak 84) naptári napon át;

- hat és tizenkét év közötti gyermek esetén évenként és gyermekenként 14 (egyedülállónak 28) naptári napon át.

Ebben az esetben egy év a gyermek egyik születésnapjától a következő születésnapjáig tart.

Ha az anya GYED-en van, az apa ugyanarra a gyermekre tekintettel kérheti-e a gyermekápolási táppénz megállapítását?

Ugyanarra a gyermekre tekintettel, amelyikkel az egyik szülő GYED-en van, a másik szülő nem kérheti a gyermekápolási táppénz megállapítását.

Ha azonban a családban több gyermek nevelkedik, a másik gyermek betegsége esetén az apának megállapíthatják a gyermekápolási táppénzt.

Mi befolyásolja a táppénz összegét?

A gyermekápolási táppénz számításának módját, mértékét, és időtartamát ugyanúgy számolják ki, mint a táppénzt és igényelni is ugyanúgy kell (Egészségbiztosítási törvény. 48.§. 2-5. bekezdése)

A következő tényezők befolyásolják a táppénz összegét:

1. Az irányadó időszaknál azt kell figyelembe venni, hogy folyamatos volt e biztosításod, vagyis nem volt benne 30 napnál hosszabb megszakítás, akkor a táppénz első napját megelőző év január 1-től a táppénz előtti utolsó napig tart. Ha például a táppénz első napja 2011. március 17., akkor ez az időszak 2010. január 1. – 2011. március 16. lesz.

Amennyiben nem volt folyamatos a biztosításod, akkor a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

2. Az igénylő rendelkezik e minimum 180 napi jövedelemmel. Ha a táppénzt megelőző évben van 180 napi jövedelem, akkor ezt veszik alapul. Példa: ha a táppénz első napja 2011. március 17., akkor a 2010-es bruttó jövedelem lesz a táppénz alapja.

Ha nincs ilyen, akkor a táppénz kezdőnapját megelőző évben keresnek 180 napi jövedelmet a táppénz kezdőnapjától visszafelé számolva, előző év január 1-ig, és ebből számolnak táppénzt. Természetesen a biztosításnak ekkor is folyamatosnak kell lennie.

3. Ha nincs meg a 180 napi jövedelem, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér lesz a táppénz alapja, illetve ha a szerződés szerinti jövedelem ennél kevesebb, akkor az.

4. Ha azért nincs meg a 180 napi jövedelem, mert TGYÁS-on, GYED-en volt az igénylő, akkor a táppénz alapja is a korábban folyósított ellátás alapja lesz, ha kedvezőbb mint a minimálbér.

Hogyan kell kiszámolni a táppénz összegét?

Rendszeres jövedelemből:

Elért rendszeres jövedelem / biztosításban töltött napok száma (táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz nem számít bele).

Nem rendszeres jövedelemből:

Kifizetett jövedelem / annak az időtartamnak a napjaival, amelyre tekintettel kifizették. Pl. éves bónusznál 365 nap. Fontos szabály, hogy a figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb, mint a rendszeres jövedelemnél figyelembe vett napok számánál.

Mennyi a táppénz mértéke?

1. A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka,

2. Két évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka a jövedelem naptári napi átlagának. (Ha a táppénz folyósítása alatt a beteg eléri a kétéves biztosítotti jogviszonyt, akkor 60 százalékos táppénzre lesz jogosult.)

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a passzív táppénz esetében a minimálbér 150 százalékának harmincad részét.

Hogyan kell igényelni?

Alkalmazottaknak (passzív táppénz esetében is) a munkahelyén keresztül kell igényelnie,akkor is ha a munkáltató kifizető

A GYERMEK UTÁN JÁRÓ SZABADSÁG

A gyermek után járó szabadság két formáját veheti igénybe a munkavállaló: a fizetés nélküli szabadságot és a pótszabadságot.

Mikor köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadságot biztosítani a szülőknek?

- a gyermek 3. életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából;

- a gyermek 10. életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza,

- a gyermek 12. életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.

A GYERMEK UTÁN JÁRÓ PÓTSZABADSÁG

Jár-e pótszabadság a gyermek után?

Igen, a gyermek születésének évétől, annak az évnek a végéig, amikor a gyermek a 16. életévét betölti, a következők szerint:

- egy gyermek után kettő,

- két gyermek után négy,

- kettőnél több gyermek után összesen hét nap pótszabadság illeti meg a szülőt.

Melyik szülő veheti igénybe a gyermek(ek) után járó pótszabadságot?

Nyilatkozatuk alapján bármelyik szülő. Ha az anya GYES-en, GYET-en, GYED-en van, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben részesül, a pótszabadságot az apa is igénybe veheti. Abban az esetben is igénybe vehetiaz apa a pótszabadságot, ha az anya munkaviszonyban áll, vagy akkor is, ha az anya nem dolgozik.

GYERMEKE SZÜLETÉSEKOR AZ APÁNAK JÁRÓ MUNKAIDŐ-KEDVEZMÉNY

Gyermeke születésekor jár-e az apának munkaidő-kedvezmény?

Igen, gyermeke születésekor öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig, kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. Ha a családban ikergyermekek születnek, ebben az esetben is 5 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát.

A kedvezmény abban az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.

A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS (BABAKÖTVÉNY)

Ki jogosult a babakötvényre?

A babakötvényre minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult. A gyermek nevére szóló befektetési számlán elhelyezett induló összeg az évek során a szülők megtakarításaival egészülhet ki.

Milyen mértékű az állami támogatás?

A támogatásra jogosító babakötvény összege 2009-ben született gyermekek esetén gyermekenként 42.500 Ft.

Ezen felül az alacsonyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek a 7. és 14. életévük betöltésekor további 44.600 - 44.600 Ft-ra jogosultak.

Hogyan igényelhető a babakötvény?

A Kincstár a születés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről, majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére kincstári számlát nyit, amelyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A kincstári számla megnyitásáról a Kincstár a szülőknek levelet küld.

A szülő Start-számlát nyithat a gyermek nevére valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál.

A Start-számla megnyitásához a szülőnek igazolnia kell, hogy

- a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá

- be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- a gyermek adóigazolványát, illetve

- engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa.

Megnyitható-e a Start-számla az adóigazolvány kiváltása nélkül is?

A Start-számla a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülő felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Kincstár megküldje a számlavezetőnek. A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Kincstárat, amely ez alapján a szülő által nyitott Start-számlára utalja az állami támogatást.

Meddig lehet a Start-számlát megnyitni?

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Kincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a Start-számlát, a Kincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget átutalja.

2008. január 1-től a Kincstár is vezethet Start-számlát. A kincstárnál nyitható Start-számla vezetés előnyei:

- azok számára is biztosítva van a lehetőség Start-számla nyitására, akik nem akarják elvinni gyermekük számláját a Kincstárból, miközben befizetéseikkel szeretnék a számlán lévő összeget gyarapítani

- azok részére, akik csak a nem magánszemélyek által nyújtott támogatást vennék igénybe, szintén előnyös lehet egy kevés ügyintézéssel járó hosszú távú befektetés

- az ügyintézés menetét megkönnyíti, hogy a gyermekek adatai a Kincstárban rendelkezésre állnak

- a Kincstárnál vezetett Start-számla kamatelérési lehetősége nem lesz kedvezőtlenebb más számlavezetőtől

- további előny, hogy az ötéves állampapírok hozamát jóváíró Kincstár így frissítheti a versenyt a néhol igen alacsony babakötvény kamatot biztosító pénzügyi szolgáltatók között.

Hogyan gyarapítható az állami támogatás?

A Start-számlán lévő összeg gyarapítására minden évben be lehet fizetni meghatározott összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő vagy bármely magánszemély. Befizetéseik együttes összege legfeljebb évenként 120.000 Ft lehet.

A magánszemélyek befizetései után járó állami támogatás mértéke:

- általános esetben a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6.000 Ft;

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, évente legfeljebb 12.000 Ft;

- Start-számla átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek részére is nyitható. Ők az évi 12.000 Ft állami támogatást akkor is megkapják, ha nincs, aki befizessen a számlájukra.

A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, befizetéseik után azonban állami támogatás nem jár.

Mikor használható fel a babakötvény?

A gyermek számláján elhelyezett összegek - állami támogatás, szülői megtakarítások - illetve ezek hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltését követően vehetők fel.

Ne maradj le semmiről!

Blogok, amiket olvasunk

FOODY A világ 10 leggazdasabb séfje

A világ leghíresebb séfjei sokkal többek, mint szakácsok, ôk már márkák. Na de ki vezeti azt a listát, ahol Nigella csak az utolsó helyet tudta megcsípni?

ZEM 8 tanács kezdő futóknak, hogy ne hagyd abba a harmadik héten

Bárki elkezdheti, majdnem bárhol végezhető, és egy jó cipőn kívül semmi sem kell hozzá. Adunk néhány tippet, hogyan találhatod meg benne az örömödet, azaz hogyan nem fogod abbahagyni a futást pár hét után.

GADGETSHOP Így válassz okoskarkötőt

Az értékesítési adatok alapján az okoskarkötők az idei év slágercikkei lehetnek. Én is az okoskarkötők szerelmese vagyok, így elárulok néhány titkot, hogy tudj választani a több száz elérhető fajtából.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta