SZÜLŐSÉG

Gyermekszületéssel kapcsolatos anyagi juttatások 2.0

2009. augusztus 27., csütörtök 10:51

A szülést követő anyagi juttatásokkal kapcsolatos ügyintézések, a kötelezően beadandó dokumentumok, s a számunkra járó forintösszegek tengerében még a legprecízebb szülő is elmerülhet, hasznos posztnak bizonyult tehát az elmúlt évek során A gyermekszületéssel kapcsolatos anyagi juttatások című írásunk. A nemrég elfogadott törvénymódosításoknak köszönhetően azoknak az anyukáknak kell különös figyelmet fordítaniuk a változtatásokra, akik ettől a hónaptól, azaz 2009. augusztusától esnek teherbe. A változások ugyanis a 2010. április 30-tól született gyermekeket, vagyis szüleit érintik leginkább.

Családi pótlék

Jogosult: Családi pótlékra a gyerekkel egy háztartásban élő bármelyik szülő jogosult (vér szerinti, örökbefogadó, nevelőszülő, hivatalos nevelőszülő, gyám). A törvény 2010. augusztus 31-től hatályba lépő rendelkezésével módosul a családi pótlék folyósításának időtartama: a közoktatási intézményben tanuló gyermek után az eddigi 23. életév helyett 20 éves korig, illetve annak a tanévnek a végéig jár a juttatás, amelynek időtartama alatt a 20. életévét betölti.

A családi pótlékra vonatkozó rendelkezések módosítása nyomán lehetőség lesz arra, hogy az összeg ötven százalékát az érintett család természetbeni juttatás formájában kapja meg. Ezt a települési önkormányzat jegyzője rendelheti el. A korlátozás időtartama egy év, és az intézkedés szükségességét legalább félévenként felül kell vizsgálni. Az idei adótörvény-módosítás szerint szeptembertől adóalapot növelő, nem adózó juttatássá válik a családi pótlék, amelynek összegét fele-fele arányban megosztják a házas-, illetve élettársak között.

Összege:

A feltüntetett összegeket két évig nem fogják változtatni.

1. egy gyermek esetén: 12.200,-

2. egy gyermeket egyedül nevelő esetén: 13.700,-

3. kétgyermekes család (gyermekenként): 13.300,-

4. két gyermeket egyedül nevelő esetén (gyermekenként): 14.800,-

5. három vagy több gyermek esetén (gyermekenként): 16.000,-

6. három, vagy több gyermeket egyedül nevelő esetén (gyermekenként): 17.000,-

7. tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23.300,-

8. tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25.900,-

Igénylése: A családi pótlékot a ’Családi pótlék igénybejelentés’ elnevezésű nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, akkor is, ha már jogosultak vagyunk rá, s a gyermekek száma változik. A nyomtatvány elérhető innen, s egyben ingyenesen le is tölthető, melyet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához kell elküldeni (címei és ügyfélfogadási időpontjai itt nézhetőek meg).

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

1. Az igénylő és a gyerek TAJ kártya másolata

2. Az igénylő személyi igazolványa vagy kártya típusú jogosítványa, vagy útlevele.

3. A gyerek eredeti születési anyakönyvi kivonata

Egyszeri anyasági támogatás

Összege :

Megegyezik a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikrek esetén 300 százalékával, ez 2009-ben 64.125 forint, utóbbi esetben 85.500 forint.

Igénylés:

A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál, a szülést követő 180 napon belül lehet igényelni, az Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című nyomtatványon.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

1. Az édesanya lakcímnyilvántartó, személyazonosító, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája

2. A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája.

3. Orvosi igazolás (terhesgondozó orvostól), hogy a kismama részt vett a kötelező vizsgálatokon.

4. Ha átutalással szeretnénk megkapni az összeget, akkor egy bankszámla szerződés és egy bankszámla számát igazoló dokumentum. Letölthető dokumentumok itt.

GYES (Gyermekgondozási segély)

Jogosult: A szülő, nevelőszülő, gyám a saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig. Ikergyermekek után a gyermekek tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig. A 2010. május elseje után született gyerekeknél két évre csökken ez az időszak. A nagyszülő is igényelheti, ha a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy lemond a GYES-ről), ha a gyerek az első életévét betöltötte és gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik.

Összege :

Egy gyermek esetén 25.792 nettó összeg havonta, ikreknél 57.000 forint.

GYES melletti munkavégzés: A gyermek egyéves koráig nem végezhet semmilyen kereső tevékenységet, azt követően pedig időkorlát nélkül.

Igénylés :

A GYES-t a „Gyermekgondozási segély igénybejelentés” című nyomtatványon kelligényelni, letölthető dokumentum itt, s a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához kell beküldeni.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

1. Az édesanya lakcímnyilvántartó, személyazonosító, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája

2. A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája.

3. Magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya

A tartós betegségről szóló orvosi igazolás eredeti példányát kell csatolni, egyéb iratok másolatban csatolandók.

GYET (Gyermeknevelési támogatás) - Főállású anya jogcíme

Az a szülő, nevelőszülő, vagy gyám jogosult rá, aki a háztartásában három, vagy annál több kiskorút nevel. A GYET a legkisebb gyerek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár, s megszűnik a legnagyobb gyerek 18. életévének betöltésekor. Az igénylő napi négy óránál többet keresőtevékenységet nem folytathat, csak akkor, ha a munkát otthon végzi, akkor viszont időkorlátozás nélkül dolgozhat.

Összege:

A GYET összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ez 2009-ben nettó 25.795 forint. Az ellátás a későn benyújtott igénylés után maximum két hónapra visszamenőleg folyósítható.

Igénylés:

A Gyereknevelési támogatást a Gyermeknevelési támogatás igénybejelentés" elnevezésű nyomtatványon kell letölteni, s benyújtani a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának kell.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

1. Az édesanya személyazonosító, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája, lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata.

2. A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája.

3. Amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztár tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolata

4. A szülővel együtt élő házastárs igényléséhez a házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy bemutatása szükséges.

5, Magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya.

TGYÁS - Terhességi-gyermekágyi segély

A terhességi-gyermekágyi segély annak a nőnek jár, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a biztosítás tartama alatt szült. A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (168 napon keresztül), melyet a szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban is igénybe lehet venni. Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

Összege:

A terhességi-gyermekágyi segély összegét a szülést megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg, a naptári átlagkereset 70 százaléka, s nincs maximalizálva.

Igénylés:

A terhességi-gyermekágyi segély iránti igényt a biztosított személynek szóban vagy írásban a foglalkoztatójánál (pl. a munkáltatónál) kell bejelentenie, függetlenül attól, hogy a munkahely rendelkezik-e társadalombiztosítási kifizetőhellyel. Az egyéni vállalkozók - az előírt nyomtatványon - a telephelyük szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál terjeszthetik elő kérelmüket. Kitöltendő formanyomtatványok letölthetőek innen.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

1. Az édesanya személyazonosító, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája, lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata.

2. A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája.

3. Amennyiben a szülés napjánál korábban történik az igénylés, akkor csatolni kell a „Terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást” és a Terhesgondozási könyvet, (vagy annak másolatát)

4. A szülést igazoló kórházi igazolás

5. Munkáltatói igazolás, ha a munkahely nem TB kifizetőhely

GYED – Gyermekgondozási díj

Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthető szülő - anya vagy akár az apa is - a gyermek kétéves koráig kaphat gyermekgondozási díjat. A gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételét vagy az annak megfelelő időtartamot követően folyósítható az egyik szülő részére. A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

Az jogosult a GYED-re, aki a szülés napját megelőző időszakban, két éven belül legalább 180 napot biztosított volt, vagy pedig az azt megelőző 42 napon belül szűnt meg a munkaviszonya. A 2010. április 30 után született gyerekek esetében a gyermekgondozási díj igénybevételéhez a jelenlegi 180 nap helyett 365 nap biztosításban töltött időre lesz szükség. A 2010. április 30-a után született gyerekek után legfeljebb annyi időre vehető igényben a GYED, mint amennyit a szülő biztosításban töltött, és maximum a gyerek kétéves koráig jár.

Összege:

Ha a szülés előtt biztosítva volt a szülő 180 napot, akkor a jövedelem 70 százaléka lesz a GYED összege, amennyiben nem, akkor a minimálbér kétszeresének a harmincad része lesz a napi jövedelem.

A gyed adó- és járulékköteles; maximális összege a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka, 2009-ben 100.100 forint.

igénylés:

Az igényeket a munkáltatónak vagy az Egészségbiztosítási Pénztárnak kell benyújtani az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" című dokumentumon, két példányban. A szükséges dokumentumok itt tölthetőek le az OEP honlapjáról.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

1. A szülő foglalkoztatói igazolása a munkáltatótól.

2. A gyerek eredeti születési anyakönyvi kivonata.

3. Magánnyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési nyilatkozata.

4. Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (tb könyv).

5. Tanuló esetén a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentum.

Az igények hiányosan is benyújthatók, ebben az esetben hiánypótlásra szólítják fel az igénylőket, a hiányzó iratok később is csatolhatók.

Babakötvény

A babakötvény a fiatalok életkezdését segítő támogatás, mely a szülők későbbi megtakarításával nyeri el valós értelmét. Az alap állami támogatás 2009-ben 42.500 forint, ezen kívül gyermekvédelmi támogatás is igényelhető az alacsonyabb családi jövedelemmel rendelkezők számára, mely 2009-ben 44.600 forint.

Amennyiben a szülő Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót választ, vagy (2008-tól) a Magyar Államkincstárnál vezetett Start-számlára fizet be, a befizetések után minden évben a befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft, befizetések utáni állami támogatást kap.

Ezen felül a gyermeké az összes, Start-számlára történt szülői és/vagy egyéb támogatói (pl. önkormányzati) befizetés, valamint a számlán jóváírt hozam (mely főleg szülői befizetések esetén igen jelentős lehet). Mivel a befizetések után állami támogatás jár, a szülői vagy egyéb magánszemély támogatói befizetések után semmilyen adókedvezmény nem vehető igénybe (ezáltal a támogatás jövedelemfüggetlen és csak a befizetett összegtől, illetve a család anyagi helyzetétől függ – a nehezebb anyagi helyzetben lévők gyermekei többet kapnak).

A Start-számlát interneten keresztül is tudjuk igényelni .

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2009.08.27 14:58:33nanemárrr

  Tegnap voltunk tanácsadáson, a dokinő megjegyezte, hogy milyen boldog és nyugodt baba...nem mertem rákérdezni, mert féltem kiröhög...egy hónapja még az anyukákkal együtt "sírtunk", hogy napközben zéró alvás szinte, most meg ezért parázok...lehet, hogy mostmár aktívabb lévén jobban elfárad? Vagy a nagy kánikulákban nem tudott rendesen aludni és most, hogy kicsit hűvösebb van jobban esik neki?!?!!?

 • 2009.08.27 14:59:03Dudukly

  2009.08.27 14:42:22nagymanci
  2009.08.27 14:45:56nanemárrr

  van egy indexes fórum, Szakbabrbár ügyesen válaszolgat ezekre: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9036766

 • 2009.08.27 15:01:34dodóó

  Ha bemész a polgármesteri hivatalba,ott megmondják kihez tartozol és irányítanak a szociális ügyintézőhöz.
  Rendszeres gyermekvédelmihez adni fog egy nyomtatványt amit ki kell töltened.Csp-ról igazolás hogy te kapod.
  További anyagiakról papír,
  Gyerek születési anyakönyvi kivonatának a másolata.
  Bizonyítványaid másolata.
  Pár nap alatt megállapítják hogy jogosult vagy-e és mennyire.Nem pénzt kapsz,hanem bölcsi ovi,suliba az étkeztetésnél támogatnak.
  50-100%-ban.

 • 2009.08.27 15:04:18nanemárrr

  Tudom, hogy nagyon nem témába vágó, de írjatok már valami bíztatót arra, amit írtam! :)

 • 2009.08.27 15:04:38Vakmacska

  nagymanci és a többiek,

  a babafalván van full tb kisokos meg szakértő (www.babafalva.hu) ha éppen nem szerverkarbantartanak rajta, sajnos mostanában szoktak időnként.

 • 2009.08.27 15:06:48Vakmacska

  nanemárr, azt szokták mondani, hogyha eszik pisil kakil eleget meg normálisan fejlődik, akkor aludjon nyugodtan. vhol van vmi táblázat hogy mennyit alszanak a manók általában bizonyos korban, az elején elég sokat, arra még emlékszem.
  A miénk pocsék rossz alvó volt mondjuk, de inkább később...

 • 2009.08.27 15:09:28Ribizlee

  nanemárr, szerintem teljesen rendben hogy többet alszik, hiszen jóval aktívabb is és elfárad.
  ha bágyadt lenne, nem fejlődne (súly, mozgás), akkor lehetne gond a sok alvás, így csak pihen a következő hancúrhoz.
  persze nem vagyok szakember, de két gyerekem túlélte már a babakort :-)

 • 2009.08.27 15:10:14driakk

  az én kérdésemre nem tudjátok a választ?

 • 2009.08.27 15:18:22nanemárrr

  Köszi a válaszokat! Gyógypedagógus vagyok...ezzel együtt kicsit paramami...az édesjóanyám szerint szegény unokája ezzel hátrányos helyzetű gyerek lett! :) El akartam kezdeni a pszichológiát...na, akkor aztán majdnem dobott egy hátast!
  Szerencsére az Apuka kordában tartja a paráimat! Minden hülye kérdésem után ránéz a vigyorgó fiára és megkérdezi: szerinted van valami gondja? MErt szerintem nincs!
  Azért köszi a válaszokat! Minden könyv mást ír, meg amúgy is szeretem az életben/valóban megtapasztalt dolgokat meghallgatni/elolvasni!
  Még egyszer köszi!

 • 2009.08.27 15:18:35Dudukly

  2009.08.27 15:10:14driakk
  http://href.hu/x/9wy8 szerint igen (barátunk a gógli)

 • 2009.08.27 15:22:21Ribizlee

  nanemárrr, szerintem hajítsd el jó messzire a könyveket és élvezd ahogy a gyerek felfedezi a világot ;-)

 • 2009.08.27 15:22:30driakk

  köszi!

 • 2009.08.27 15:25:49Dudukly

  2009.08.27 15:22:21Ribizlee
  ... meg azt a kicsi időt amíg nyugton van :D (az enyém most lejárt)

 • 2009.08.27 16:28:50claudia25

  Sziasztok!
  Lenne egy kérdésem amit nem tudom hol tudnék feltenni,hátha ti tudtok segíteni.Én másfél éve dolgozok a munkahelyemen idén áprilisig mindössze 6órába minimálbérre voltam bejelentve,viszont májusba miután terhes lettem bejelentett a minimálbér kétszeresére,azaz bruttó 143000-re szeptembertől viszont táppénzre megyek és december elején jön a baba.Szerintetek így minek a 70%-át fogom kapni a gyednél,illetve a tgyasnal.Mert ugyebár 180nap megvan de amennyiben a szülés előtti 6hónapot veszik figyelembe az összeg megállapításánál,a táppénz mennyire változtat ezen?Köszönöm előre is válaszotokat.

 • 2009.08.27 18:39:38Farkasokkal táncoló

  Kérdezd meg Szakbarbárt a fentebb megadott linken! Ő pontosan fog válaszolni, ez a foglalkozása.

  (Index főoldal-fórumok-Életmód - Szülői munkaközösség - Gyes, gyed egyebek - ez az útvonal egyébként)

 • 2009.08.27 19:33:20Laliath

  claudia25

  a gyermek születését megelőző év teljes jövedelméből számított átlagkereseted 70%-át kapod majd

 • 2009.08.27 21:10:49zszaaj

  Tudja valaki, hogy jar -e valami kulfoldon szuletett es elo magyar allampolgar babanak?
  Van magyar szuletesi anyakonyvi kivonata is, TB kartyaja lesz.

  Azt tudom, hogy innen ( nem Magyarorszag) folyositanak csp-t kulfoldon elo allampolgaraiknak.

 • 2009.08.27 21:19:24Farkasokkal táncoló

  Go to feljebb, amit ajánlottam claudiának.

 • 2009.08.28 01:49:52Cake-

  Kicsit hiányosnak érzem a TGYÁS és GYED bekezdéseket.

  1. TGYÁS-ból jelenleg csak adót vonnak, GYED-ből adót és nyugdíjjárulékot vonnak, munkavállalói és TB járulékot nem. Aktív GYED esetén igénybe lehet venni az alkalmazotti adókedvezményt. (Passzív gyed: TGYÁS vagy a GYED folyósítása alatt megszűnt a munkahelyed jogutód nélkül.)

  2. GYED-et kicsit pontosítanám, kereset 70%-a, de maximum a minimálbér kétszeresének 70%-a, januárban az aktuális minimálbérhez igazítva.

 • 2009.08.28 08:16:54Nocos

  Korábban kérdés volt, hogy mennyi a TGYÁS, ha a szülés előtt GYED-en volt az ember lánya. Ilyenkor is az alapbéred 70%-át veszik alapul, viszont az összeg maximálva van, vagyis az alapbéred csak a mindenkori minimálbér kétszereséig veszik figyelembe. Vagyis ha többet kerestél, mint bruttó 126e Ft, akkor is csak a 126E Ft-ot veszik alapul a TGYÁS számításánál. Vagyis ilyenkor a GYED után kapott TGYÁS nagyjából megegyezik a korábbi GYED-del.

 • 2009.08.28 08:25:35Nocos

  Amennyiben jól tudom, és a minimálbér kétszerese 126e Ft...

 • 2009.08.28 09:24:48Bato

  Nocos: ez csak abban az esetben van így, ha a gyed után nem mentél vissza táppénzre, vagy nem vetted ki az első gyerkőc alatt felgyülemlett szabit. én is gyeden voltam az elsővel, amikor újra terhes lettem. Visszamentem táppénzre, apa elment gyesre és így a másodiknál is a régi fizum 70%-át kaptam tgyásként, ami jóval több volt mint a minimálbér 2x-e.

 • 2009.08.28 09:45:26Vakmacska

  Én pár napja úgy olvastam, hogy TGYÁS NINCS maximálva. Új szabályokkal se. Ami maximálva van az a táppénz. 2004-ben pedig definitíve nem volt maximálva, na jól néztem volna ki a rohadt minimálbérükkel!

 • 2009.08.28 09:46:12Vakmacska

  gyed alapján számolva lehet h más, de fizu alapján nincs maximálva, tehát ha előtte dolgoztál.

 • 2009.08.28 10:18:12Szilvamama

  Hedge, nekünk a kórház intézte az anyakönyvezést és a TAJ kártyát is, nekem ott bent csak alá kellett írnom! A munkahelyem meg tök rendes volt, kiküldött minden papírt, csak ki kellett tölteni, aláírni és visszapostázni. Persze akkor ők még családtámogatási kifizetőhely voltak, nem tudom, hogy mostanában is van-e még ilyen, olyan gyakran változnak a dolgok. Minden esetre már érdemes előre utánajárni!

 • 2009.08.28 10:28:56Szilvamama

  Vakmacska, én is úgy tudom, hogy a TGYÁS nincs maxinálva, majd a GYED lesz a 168 nap után.

  Claudia, én is az index fórumot ajánlom, mert én úgy gondolom, hogy a 2008-as évedet vennék figyelembe, mert az a teljes év, de a te érdekedben remélem, hogy rosszul emlékszem!

 • 2009.08.28 11:05:35opti

  lehet, hogy már más is írta, de tgyás, anyasági és családi pótlék igényléséhez most már elég a dokumentumok másolatát csatolni. A többit nem tudom, most itt tartok :)

  Innen letölthető az összes nyomtatvány és a kitöltési útmutatók is:
  http://www.allamkincstar.gov.hu/rovat/137

 • 2009.08.28 11:09:38Bato

  Igen, jól tudjátok, hogy a tgyás nincs maximálva. Csak ha valaki gyedről megy közvetlenűl szülni, akkor az előző évi gyedet veszik figyelembe, ha viszont visszajelentkezik táppénzre, akkor az előző baba születése előtti bérét, ami nem mindegy.

 • 2009.08.28 11:28:50csib

  claudia
  kevesebbet fogsz kapni, ha hosszabb időt vagy táppánzen, arányaiban persze. ha a táppánz max és a fizud között nincs olyan nagy különbség, akkor nem jelentős. ez kellene megnézd.
  Mondjuk én ezért nem fogok hamar táppénzre menni, mert nem akarom utána fél évig szivatni magam. Lám, lám, megint annak a legrosszabb, aki sok adót fizet, aki tulajdonképpen eltartja az országot. Pedig az új rendeletig az gondoltam, itt a nagy lehetőség, hogy pár hónapig eltartson az állam (ha már kvázi eltartok az adómból szociális segélyen egy-két családot), de Gordon elintézte, hogy munkából menjek szülni majd.. Hurrá.

 • 2009.08.28 11:51:46Bato

  csib: ha valakinek van egyéb juttatása a fizetésén kívűl (pl: prémium, kiküldetés,stb) annak lehet, hogy jó, ha korán elmegy táppénzre. Nálunk volt prémium, így én az 5. hónaptól már táppénzre mentem. Így netto 20000Ft-tal többet kaptam táppénz címén mint ha dolgoztam volna.
  Én mielőtt elmentem volna táppénzre megkerestem a neten egy tb tanácsadót (családinet.hu) és Ő kiszámolta nekem teljesen ingyen, hogy így járok a legjobban. S lám igaza is lett.

 • 2009.08.28 11:59:22Bato

  Ja és pőersze nem mindegy, hogy melyik hónaptól megy el a kismama, hiszen TGYÁS-nál az előző éves átlagkeresetet nézik.

 • 2009.08.28 13:10:19Szilvamama

  Bato, ne felejtsük azt el, hogy változott a törvény. Jelen pillanatban az első 15 nap 60%-ot, a többi napokra 50%-ot kapsz. Ebből szerintem sehogy sem tudsz jobban kijönni, mintha dolgoznál. Valszleg ha mi is bevállaljuk a 2. csemetét, addig nem megyek táppénzre, amíg tényleg nem muszáj!

 • 2009.08.28 13:39:27Bato

  Igazad van, csak erről én megfeledkeztem. Szerencsére ez módosítás engem már nem érintett.

 • 2009.08.28 14:00:30csib

  Köszi Bató! Igen, szerintem jobban nem fogok járni sehogyan sem, viszont azt érdemes megfontoljam, hogy mennyi a valóságban a különbség. Mert pár ezer forintért nem fogok gürzini karácsonyig a gyerekkel..

 • 2009.08.28 14:31:39Vakmacska

  munkaviszony hosszától vagy mitől függően táppénz 60 vagy 50%, betegszabi (első 15 nap) meg 70 vagy 60% ugyanilyen feltétel mellett, kivéve üzemi baleset, meg anyámkínja különleges esetek. Gyesnél, gyednél lehet hogy több, de ha dolgozol és jól vagy, akkor anyagilag jól kiszúrsz magaddal ha csak azért mész táppénzre terhesen, mert csak. mert utána ez is befolyásolhatja a tgyás mértékét, a gyed, nem is beszélve a gyesről meg mindenképp szívás, ha nem kocsi alatt laposkúszásban settenkedő fizuszintről indultál. Amúgy akkor is, csak akkor nem akkora a zuhanás....

 • 2009.08.28 14:34:18Vakmacska

  A limitált táppénzről nekem amúgy eléggé eszembe jutott az alkotmánybíróság, merthogy anyjuk csipája, a levonás az miért nem maximált???? Nem vagyok jogász, úgyhogy lehet a hülye szolidaritási elvvel vágnának vissza, de azért nagyon csípi a szemem. Nem elég hogy beteg vagy, haljá is éhen?

 • 2009.08.28 14:35:22Vakmacska

  ...csak mert sok idióta békávés felsővezető esetleg még passzív táppénzre is ment a végkielégítése mellé, oszt lukas a tébéalap.

 • 2009.08.28 20:23:24putymug

  Sziasztok, próbáltam utánajárni a dolognak, de még a rohadt Teve utcában is két ügyintéző kétfélét mondott, ezért felteszem itt is a kérdést, hátha tudja valaki a választ...
  Kapok-e(és ha igen, akkor kb. mennyi) TGYÁS-t, ha:
  -egészen nyárig volt hallgatói jogviszonyom, mert most fejeztem be az egyetemet (költségtérítéses formában tanultam, tehát gyakorlatilag fizettem magam után a tb-t)
  -egyetem mellett nem lehettem sehol sem főállásban, ezért az elmúlt 5 évben diákként alkalmaztak (és ha meghaladta a minimálbért a keresetem, akkor vontak is szépen belőle minden fost)
  -most augusztusra sikerült találnom 8 órás, rendes, bejelentett munkát (de ez csak egy hónapig tartott, ma volt az utolsó nap).
  Mindenhol azt olvasom, hogy a 180 nap biztosítási időbe beleszámolják a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejét is.
  Szóval szerintetek a fentiek alapján GYES-t vagy TGYÁS-t kérhetek?

 • 2009.08.28 20:34:11micisapka

  gyes nem fizeteshez- biztositott jogviszonyhoz kotpdik, tehat azt igen sztem. tgyas talan nem kezdodhet el tul soka azran h vege lett a jogviszonynak (45 nap?) de amiert velem jatszott az oep h gyed kezdetekor is aktiv kell h legyen a jogviszony kulonben hiaba jart tgyas nem koveti gyed..
  masik figyelnivalo/ igenybejelentes napja szamit legkorabbi datumnak, tehat elore lehet ugyintezni, visszafele nem, ami neha igen szomoru (esq regebben mintha lehetett volna ) ;

 • 2009.08.29 09:37:11csib

  tgyáshoz összesen fél év munkaviszony kell, az új szabály szerint már 1 év. Nem tudom, mikor szülsz, azt hiszem az számít. szóval szerintem gyes lesz - de nem vagyok jogász.
  valaki írta a következő linken vannak tanácsadók ingyen: csaladinet.hu
  Ne aggódj, én 8 évet dolgoztam le sem merem írni mennyi adót vontak tőlem (nagyon szép házam lenne belőle), annak csak morzsáit fogom most kapni, pedig mindenhol a maximumot érem majd el. Így hozzám képest te nagyon-nagyon jól fogsz járni, mert annál többet fog az állam bácsi neked visszaosztani, mint amit eddig összesen befizettél.. szóval még mindig a leganygobb biznisz nem dolgozni, vagy mérsékelten szülés előtt.

 • 2009.08.29 09:57:00Vakmacska

  Táppézről meg itt, részletesen (ebben van az is, hogy ki járhat jobban vagy rosszabbul:

  http://hvg.hu/kkv/20090826_tappenz_szigoritas/page2.aspx

 • 2009.08.29 20:43:41putymug

  csib, köszi a tippet, meg is nézem hamarosan az oldalt...
  azért azt nem mondanám, hogy nem dolgoztam vagy csak mérsékelten, mert napi 8, de volt olyan is, hogy 13 órákat nyomtam le, csak éppen mivel volt hallgatói jogviszonyom, ezért nem főállásúként voltam bejelentve. :( szóval valahogy nem érzem úgy, hogy olyan nagyon-nagyon jól járnék, mint ahogyan azt írtad. :)

 • 2009.08.29 20:44:25putymug

  ó, és október végén születik meg a baba :D

 • 2009.08.30 14:31:57csib

  putymug,
  jóljárás relativ.. hozzám képest jó vagy, de nyilván aki egyántalán nem dolgozott ahhoz képest szarul jársz. Mert az is kap valamit. Na ezzel nem értek egyet. Én munkaviszony nélkül nem adnék el fillért sem akárhány gyerek van. Ettől nem tanul az ember felelősséget, csak azt, hogy továbbra is úgy működik, hogy tátott szájjal várom, hogy az állam (helyett a többiek, akik dolgonak) eltartsanak. Na ez nem viszi előre a fejlődést.

 • 2009.11.30 07:02:13Goldenmoon

  Sziasztok!
  Nem tudom, valaki olvassa -e még ezt a fórumot, de tanácsra lenne szükségem.
  Idén júliusban született első kisfiam, a munkaszerződésem október 31-el járt le. A gyerkőc 2 éves koráig kapom a gyedet, ez eddig rendben is van. A problémám az, ha második, ne adj Isten harmadik stb. gyereket szeretnénk, akkor nyilván jó lenne ott is a gyedet kapni, nem pedig a nagyon kevés gyest. MOst legutóbb azt mondták a munkaügyön, gyedet csak akkor lehet, ha a két gyerek között elmegyek dolgozni, munkából megyek szülni, tehát kezdeni kéne mindent előröl. Eddig én azt hittem, a gyed is biztosított viszonynak számít, tehát ahogy az itt is le van írva, "Az jogosult a GYED-re, aki a szülés napját megelőző időszakban, két éven belül legalább 180 napot biztosított volt,", nos, úgy tűnik, ez mégsem így van. Az lenne a kérdésem, tudtok -e valami megoldást, mivel kb 2 év korkülönbséget szeretnénk a másodikkal, de ugye gyed alatt nem lehet dolgozni, meg amugy is ki venne fel kisgyerekkel, mondjuk terhesen a másodikkal, vagy tervezett másodikkal. Azt nem tudja -e valaki, hogy ha közben beiratkozom valami suliba, egyetemre vagy szakképzésre, az biztosított viszonynak számít -e? Vagy van -e valakinek ötlete, vagy egyetlen lehetőség, ha nem 25e-t akarok 70e helyett, akkor dolgozni kell visszamenni?
  Köszi a segítséget előre is.

 • 2010.05.14 15:07:39muzsa

  Frissíteni kellene ezt az anyagot, ha folyamatosan kint van a címlapon... mert egy jópár dolog változott azóta... ha más nem (de), akkor az, hogy 2010 van...

 • 2010.05.25 22:48:41csirimiri

  Bizony!
  Frissítsétek légyszi, mert pont most változott, és jó lenne tudni, h mi van! Köszi!

 • 2011.01.03 14:57:09szimplalány

  frissítsetek, január 1-től újra 3 év a gyes, de nem lehet mellette teljes munkaidőben dolgozni, egy csomó más változás és aleset is van, itt a törvény:
  [link]
  75. paragrafus, 31242 oldal

 • 2011.05.29 21:47:51mecso79

  Október óta Németországban élünk a férjemmel. Kisfiam június 8-án lesz 2 éves. Igényelhetem-e utána a GYES-t, vagy nem?

 • 2011.05.30 12:48:41badabum

  Goldenmoon, bezonyáááámm!

Blogok, amiket olvasunk

MENŐ LAKÁS Hangulatos nappalik fehér téglákkal

A fehérre festett téglafal olyan visszafogott dizájnelem, ami egyből érdekesebbé tesz bármilyen lakást. Mutatjuk a jó példákat: modern, szellős, világos.

KETTŐS MÉRCE Kinek járjanak a segélyek?

Aki megérdemli? Aki rászorul? Aki balszerencsés? Az igazságos újraelosztás rendszere nem is olyan egyszerű.

GADGET Menő mobil 26 ezer alatt

A Xiaomi Redmi 4A az egyik legkedveltebb telefon hazánkban a gyártó kínálatából. Nem is csoda, mert ilyen tudást ilyen áron kevesen adnak!
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta