SPIRIT

Mi is elemekkel működünk

2010. május 7., péntek 10:11

negyelemAz őselemek látszólag kissé elvont felosztása nagyobb gyakorlati jelentőséggel bírt, mint gondolnánk.

A nyugati kultúrkörben pl. jó 2000 éven keresztül, a XVIII. századig ezek a tanítások képezték minden tudományos tan alapját, sőt a mai napig is működőképes valóságmodellnek bizonyulnak.

 

A négy elem és az egészség

Empedoklész és későbbi követői (pl. Platon) az őselemek megfelelő keveredési arányában látták a jó egészség, a lelki egyensúly, az optimális szellemi teljesítmény alapfeltételét. (Hasonlóképpen vélekedik egyébként a hagyományos kínai és indiai gyógyászat). Hippokrátész (i. e. 460- 377) aki nem csupán az ókori és középkori orvostudományban játszott kiemelkedő szerepet, hanem a mai orvosi etika alapjait is ő teremtette meg, tovább fejlesztette ezt a tant. A homeopátia pl. szinte változatlanul megőrizte a négy testnedv koncepcióját. Ebből fejlődött ki aztán a négy temperamentum leírása, ami úgy a későbbi nyugati pszichológia, mint az asztrológia számára használható modellt jelentett.
Mint a későbbiekben részletesebben tárgyalni fogjuk, minden bolygó és jegy hozzárendelhető az őselemek egyikéhez, akár csak a négy testnedv és a nekik megfelelő négy temperamentum:

A tűz elemhez tartozó planéták a Nap, a Mars, Jupiter

Jegyek: Kos, Oroszlán, Nyilas
Testnedv: sárga epe
Temperamentum: kolerikus

A levegő elemhez tartozó planéták: a Merkúr, Uránusz

Jegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő
Testnedv: vér
Temperamentum: szangvinikus

Víz elemhez tartozó planéták: a Hold, Neptunusz, egyes asztrológiai iskolák szerint a Plútó

Jegyek: Rák, Skorpió, Halak
Testnedv: nyálka
Temperamentum: flegmatikus

Föld elemhez tartozó planéták: a Vénusz, Szaturnusz

Jegyek: Bika, Szűz, Bak
Testnedv: fekete epe
Temperamentum: melankolikus

A négy elem az alkímiában

Arisztotelész tanításai szerint a fentebb felsorolt sajátosságok megváltoztatásával az egyik elemet át lehet alakítani a másikká. Persze ilyenkor csak a külső forma megváltoztatásáról van szó, hiszen az univerzum alapját képező ősanyag természete állandó és megmásíthatatlan.
Ezt a gondolatmenetet vették át az alkimisták is, akik szerint a tűz, föld, víz, levegő elemek különböző arányú keverékéből álló fémeket is át lehet alakítani egymásba. Ily módon akár a legértéktelenebbnek tartott ólomból is lehetségesnek tartották, hogy előállítsák a fémek legértékesebbikét, az aranyat, amelyet az elemek természetes keverékének a harmóniája tett oly becsessé számukra. Hasonló eljárással jutottak - legalábbis elméletileg - a Bölcsek Kövéhez is, melyet szintén értéktelen vagy egészen hétköznapi nyersanyagokból állítottak elő.


Köztudott, hogy az alkimisták sok kémiai kísérletet is végeztek. A nagy tévedések, olykor nyilvánvaló szélhámoskodás mellett komoly felfedezések is kapcsolatba hozhatók tevékenységükkel: pl. a Kínában egyébként már rég óta ismert porcelán, vagy a puskapor felfedezése. Vállalkozásuk sokkal nagyobb horderejű volt holmi laboratóriumi kotyvasztgatásnál: a fentebb leírt folyamatok a megváltás útját jelentették számukra, a kevésbé nemes fémek nemes fémmé alakítása pedig mindmáig a lelki - szellemi fejlődés metaforája. Ebben az értelemben rehabilitálta C.G. Jung is tanítványaival ezt a szintén ősi hagyományt.

Elemi igényeink a hétköznapokban

Az elemi felosztás nagyon sok információt ad a jellemről, adottságokról, illetve alapvető szükségleteinkről is. A magyar nyelv nem véletlenül beszél elemi igényekről: ha ugyanis ezek nem elégülnek ki, nem csak személyiségünk sérül, hanem testileg is megbetegedhetünk (Ilyenek pl. a tüzes típusok számára a nagy célok, eszmék, amiért lelkesedhetnek, a levegőnek a tér, szabadság, kötetlenség, a víznek az érzelmi intenzitás, lelki képekkel való szoros kapcsolat, a földnek a stabilitás, biztonság, a társ fizikai közelsége, stb.)


Egymást taszító elemi összetételű emberek fékezően, szélsőséges esetekben akár a szó fizikai értelmében is betegítő hatással lehetnek egymásra - még akár szülő - gyerek viszonyban is. Ennek az ellenkezője is igaz: ha elemi összetétele harmonizál a miénkével, olyasvalaki társaságában is feltöltődhetünk, akit aznap láttunk életünkben először. A képletek összehasonlításakor (szinasztria) tehát már az elemek szerinti hovatartozás is sokat elárul két ember összeférhetőségéről.

Spontán regeneráció

Bármekkora terhelésnek vagyunk is kitéve, energiatartalékainkat legspontánabbul úgy pótolhatjuk, hogy kapcsolatba kerülünk azzal a természeti elemmel, amelyekbe Napunk, Holdunk és Ascendensünk tartozik, illetve annak megfelelő tevékenységbe kezdünk.
A csupa aktivitás, inspiráció tűz jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) pl. rakjanak tábortüzet és gyönyörködjenek a lángokban, kiránduljanak a napsütésben, sportoljanak vagy végezzenek más, kimerítő fizikai munkát - pl. ássák fel kertjüket.
A gyakorlatias, érzéki benyomásokra fogékony föld jegyek (Bika, Szűz, Bak), már attól is jobban fogják érezni magukat, ha leheverednek a zöldellő mezőn. Ugyanilyen pozitív hatása lehet a kertészkedésnek vagy valamilyen kézügyességet igénylő hobbinak.
A levegő jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) gondolataik, eszméik valóságában élnek. Ezúttal azonban jobb lenne, ha elmozdulnának könyveik vagy számítógépük mellől, és inkább kocognának egyet vagy kipróbálnának valamilyen szabadtéri labdajátékot.
A víz eleműek (Rák, Skorpió, Halak) érzelmeikben, intuícióikban, fantáziájukban élnek. Feszültségeiket legkönnyebben úszással tudják kioldani magukból, de már egy vízparti séta is sokat javíthat közérzetükön. A festés, zenélés, versírás ugyanilyen jó hatással lehet rájuk.

Mint a későbbi írásokból látni fogjuk, elemi összetételünk ismerete egészséges étrendünk összeállítása, az alkatunknak megfelelő testgyakorlatok kiválasztása esetén sem közömbös, de az élet bármilyen területén is hasznát vehetjük.

Folytatjuk: A Tűz elem és a tüzes típusok

Ajánlott:
Hajo Banzhaf: A négy elem az asztrológia és a Tarot tükrében
Stephen Arroyo: Asztrológia, pszichológia és a négy elem
Fritz Riemann: A szorongás alapformái

szerzőnk asztrológus

cikk-tipus-linkek

Asztrológia - minden négy elemből áll

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.05.07 22:01:20Rekettye

  Rendben van. Vegyünk egy példát!
  Petőfi Sándor lánglelkű költő, forradalmár, nyughatatlan zseni. Születési adatai: 1822. december 31. 23h 35min, Kiskőrös. Szinte az összes bolygója föld jegyben áll. Bakban van a Napja, Merkúrja, Vénusza, Marsa, Uránusza, Neptunusza, és a szintén föld jegyű Szűzben a Holdja.
  Kortársai, ismerősei visszaemlékezései szerint nem kifejezetten attól érezte magát jobban, ha leheveredtett a zöldellő mezőn, és semméféle pozitív hatását nem lehet felfedezni nála a kertészkedésnek vagy bármiféle kézügyességet igénylő hobbinak.


 • 2010.05.07 22:11:06Rekettye

  Ja, és hogy ki ne felejtsem, a szintén föld jegyű Bikában a Jupitere és a Szaturnusza!!!

 • 2010.05.08 18:10:40zoe

  mert a zöld fűben való heverészés nem a Bakra, inkább a Bikára jellemző.

 • 2010.05.08 20:59:07Rekettye

  Én a föld definicíóra reagáltam. Idézem:

  "A gyakorlatias, érzéki benyomásokra fogékony föld jegyek (Bika, Szűz, Bak), már attól is jobban fogják érezni magukat, ha leheverednek a zöldellő mezőn. Ugyanilyen pozitív hatása lehet a kertészkedésnek vagy valamilyen kézügyességet igénylő hobbina

 • 2010.05.10 09:21:45lol

  Az Asztro Diéta cikkhez miért nem lehet kommentelni? Kati érdekes dolgokat boncolgat ott is. Ráadásul a következő részben a kosok étrendjéről fog írni nekünk, ami még a ragadozóknál is izgalmasabb.
  Az én életmót tanácsom:
  Olvasson minden reggel egy asztrokaticikkett és vidámabb lesz a napja!

 • 2010.05.10 14:05:27Rekettye

  Mint az várható volt, semmi érdemi hozzászólás nem volt. Ezt tehát értelmezzük úgy,m hogy márpedig a a föld jegy az ilyen, és punktum? Micsoda ostobaság előállni Petőfi Sándor példájával!
  Petőfi lobbanékony természete? Ugyan már! Szenvedélyes versei? Szóra sem érdemes!

  Irgum, burgum! Ki hallott már ilyet?!

  Mindenki gyorsan menjen át az asztrodiéta cikkhez, hiszen itt már mindent tisztáztunk! Senki ne merészeljen itt harmatosan gyengécske érvekkel előállni!


 • 2010.05.11 16:53:38Kiss Kati

  Kedves Rekettye,

  A kertészkedés csakugyan nem tartozott Petőfi legkedvesebb foglalatosságai közé. Ennek ellenére a föld elem hatása életében, sőt verseiben is nyomon követhető. Mint a sorozat későbbi, pl.a föld elemmel foglalkozó részében is olvasható, a földes típus számára fontosak az érzéki tapasztalatok: ha nem a kertészkedéstől, hát a csikóbőrös kulacsocska és a barna kislányok társaságában töltődik fel :-))))))) (Ez legalább annyira jellemző a Bika Jupiterre mint a Zoe által említett heverészés a zöld fűben). Ugyanakkor, mint annyi de annyi, akár az elemi iskolából is ismerős költeményéből meggyőződhetünk róla, szerette a természetet -és ez az én cikkemben említett példát támasztja alá. Tehát, az az ember,akinek a képletében hangsúlyos a föld elem, igenis feltöltődik a természetben..

  Más alkati sajátosságai: pl. az általad is említett nyughatatlanság, lánglelkűség, haza szeretet, az „ott essem el én, a harc mezején” típusú végkifejlet bevonzása szintén levezethetők képletéből, még ha a földes bolygókból, önmagukban nem lehetne erre következtetni. (Ház beli pozíciókból, uralmi helyzetekből már annál inkább).

 • 2010.05.11 18:31:19Rekettye

  Egy költő sok mindent ír, de ki kell tudni ragadni ebből, hogy mi a mondanivalójának a lénye, és mi az indítéka. Petőfinél nem is kell sokat keresgélni, ő maga harsogja, hogy „Szabadság szerelem, e kettő kell nekem, Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom
  szerelmemet.”
  Ne mondja senki sem nekem, hogy ez a fajta megszólalás egy Bika-típusú kéjvágy! De nem is egy Bak típusú gondosan megtervezett „projekt”! Sőt nem is Szűz jellegű gondolatok!
  Még egyszer mondom: a Plútót leszámítva az ÖSSZES planétája föld jegyben van. Uralmi helyzetben minden a Szaturnusz alá van rendelve. Annál a Petőfinél, aki azt írja, hogy fényesebb a láncnál a kard!
  Petőfinek totálisan földiesnek kellett volna lenni a születési képlete szerint. Ne vedd rossz néven, de én ezt nem látom.

Blogok, amiket olvasunk

MENŐ LAKÁS Hangulatos nappalik fehér téglákkal

A fehérre festett téglafal olyan visszafogott dizájnelem, ami egyből érdekesebbé tesz bármilyen lakást. Mutatjuk a jó példákat: modern, szellős, világos.

KETTŐS MÉRCE Kinek járjanak a segélyek?

Aki megérdemli? Aki rászorul? Aki balszerencsés? Az igazságos újraelosztás rendszere nem is olyan egyszerű.

GADGET Menő mobil 26 ezer alatt

A Xiaomi Redmi 4A az egyik legkedveltebb telefon hazánkban a gyártó kínálatából. Nem is csoda, mert ilyen tudást ilyen áron kevesen adnak!
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta