SPIRIT

Asztrológia – minden négy elemből áll

2010. május 6., csütörtök 10:58

4elemA négy elem, a tíz bolygó, a tizenkét jegy, tizenkét ház és a fényszögek képezik az asztrológiai gondolkodásmód alapjait. Ezek összetett, de némi gyakorlattal még jól áttekinthető rendszert alkotnak.

A rendszer révén árnyalt képet kaphatunk élőlényekről és élettelen tárgyakról, konkrét és elvont dolgokról, különböző jelenségekről vagy folyamatokról. Az asztrológiai szemlélet szerint a világegyetem a négy őselemből épül fel, pszichológiai értelemben pedig ezek tudatunk négy, a teljessé váláshoz egyformán fontos aspektusaiként értelmezendők (gondolkodás, érzés, intuíció, érzékelés). Mint már az előző részekben is hangsúlyoztuk, az asztrológiában a bolygók nem azonosak a fizikai égitestekkel. Szimbolikusan tárgyalandók, különböző őselveket jelölnek, a fizikai, érzelmi, lelki jelenségeket, folyamatokat, pedig semmiképp sem idézik elő, csupán jelzik őket. Megnyilvánulási módjukat a tizenkét jegy színezi át, a házak azokat az életterületeket mutatják, amelyeken kifejtik hatásukat, a fényszögek pedig egymással való jótékony vagy ártalmas, modernebb kifejezéssel harmonikus vagy erőpróbáló kölcsönhatásaikról adnak felvilágosítást.

A négy elem

Az ókorban széles körben azt tartották, hogy a négy elem modellje révén átfogó képet kaphatunk földi valóságunkról. Empedoklész (i. e 483 - 423), görög költő-filozófus szerint valamennyi dolog négyes gyökerét a négy őselem, a tűz, a víz, a levegő és a föld alkotja. Hasonlók nézeteket vallott időszámításunk kezdetén Alexandriai Philon is:„Ahogy minden szó betűkből áll, úgy minden teremtett dolog a négy elemből".

 

Empedokles


Empedoklész tanításait Arisztotelész (i. e. 384 - 322) fejlesztette tovább. Ő a négy elemet tartotta a formák legegyszerűbb megnyilvánulási módjainak és négy alapvető sajátosságot társított hozzájuk: a folyékonyságot vagy nedvességet, a szárazságot, forróságot és a melegséget. A négy elem mindegyike jellemezhető két - két, fentebbi tulajdonsággal. A tűz forró és száraz, a levegőforró és folyékony, a víz hideg és nedves, a föld hideg és száraz. Ezeken felül az elemeket egy- egy uralkodó tulajdonság is jellemzi, amely megkülönbözteti őket a másik háromtól. Így a földhöz elsősorban a szárazságot, a vízhez a hidegséget, a tűzhöz a forróságot, a levegőhöz pedig a folyékonyságot társították.

Az őselemek lehetnek pozitívak, férfiasak, aktívak, azaz a kínai természetfilozófia szerint jang minőségűek, mint a tűz és a levegő. Ezzel szemben a víz és a föld negatívak, nőiesek, passzívak, azaz, a taoizmus fogalomrendszeréből kölcsönözve, jin jellegűek.

Amint az a természetben is megfigyelhető, az ellentétes elemek taszítják, sőt meg is semmisíthetik egymást: a forró tűz a hideg vizet, a száraz föld a folyékony levegőt. Nehezen összebékíthető ellentétpárokat képez a tűz és a föld, ill. a víz és a levegő is. Ezzel szemben a rokon elemek nem csak vonzzák egymást, hanem harmonikusan is hatnak egymásra: a levegő táplálja a tüzet, amaz felmelegíti a levegőt, a víz átnedvesíti a földet, míg az mederbe tereli energiáit.
Az őselemek azonban csak részben jelentenek olyan konkrétumokat, mint amilyen formában a természetben találkozhatunk velük (pl. a víz elem esetében folyó, tó, tenger, tűz elemnél a tábortűz, villám, levegő elem esetén a szél, föld elemnél a talaj, amin állunk, stb). Valójában ezek a fogalmak sokkal tágabb, elvontabb szinten értelmezendők, hiszen az asztrológiai gondolkodásmód még nem vont éles határokat a testi, fizikai, a lelki és a szellemi jelenségek között.

Az örök négyesség

A négyes szám egyébként a világ valamennyi kultúrájában kiemelkedő szerepet játszik: perzsáknál, káldeusoknál, indiaiaknál, trákoknál, egyiptomiaknál, stb és személyiségünk struktúrájára is jellemző. A mandalák - ezek a többnyire kör alakú, négy mezőre osztott meditációs festmények pl. nem csupán a hindu és buddhista kultúrából ismeretesek, hanem a világ minden táján megtalálhatók, sőt olyan gyerekek és felnőttek álmaiban is gyakran felbukkannak, akik még sohasem hallottak létezésükről. A négy égtáj, négy évszak számunkra is egészen hétköznapi analógiáknak számítanak


Folytatjuk - A következő írás az elemi felosztás gyakorlati jelentőségével foglalkozik


Szerzőnk asztrológus

cikk-tipus-linkek

Mi is elemekkel működünk

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.05.06 18:39:38Zinn

  Az első mondatban az szerepel, hogy többek között 10 bolygó az asztrológiai gondolkodás alapja.
  Mégis melyik 10 bolygó???

  Kicsit lejjebb négy aspektust sorol fel, mint az asztrológiai leki aspektusait (gondolkodás, érzés, intuíció, érzékelés). Ez mióta az asztrológai gondolata? Ez sokkal inkább Jung gondolata.
  Az asztrológiai irodalom említi ezt a négy aspektust Jung előtt bárhol is? Ha nem, akkor hogy kerül ez az asztrológia alapjai közé???

 • 2010.05.06 21:41:46Mann

  Á, ez a tíz bolygó csak amolyan slamposság. Vagy egy kissé félrevezetően használt terminológia. Sejtésem szerint a naprendszer hét bolygója - a Földön kívül -, a Plútó, amely pár éve már csak törpebolygónak nevezendő, plusz a Nap és a Hold. Nekem jó ez így is, nem ez a legnagyobb problémám az asztrológiával, csak annyit hadd reméljek, hogy az asztrológusok tudják, hogy igazából a Nap egy csillag, a naprendszer egyetlen csillaga, a hozzánk legközelebbi csillag, a Hold pedig csak egy hold, mint a Phobos, a Callisto, a Japetus vagy az Umbriel.

 • 2010.05.07 14:18:58Szamok Embere

  És nem tökmindegy? Hetek óta elbeszélünk egymás mellett! A hölgy ebből él, a divány pedig jó pénzért lehozza a cikkeit.

 • 2010.05.07 14:45:12Mann

  Igazad van, az asztrológiának tökmindegy.

  Igen, a hölgy ebből él, és ezért sem neki, sem más asztrológusnak esze ágában sincs változtatni a dolgokon. A szélhámosokkal nekünk nincs mit tennünk, a saját művükben őszintébben hívőket esetleg egy árnyalatnyit megérinthettük. Kiss Kati az egyik cikk után írt két hosszú, és egyáltalán nem haszontalan, legfeljebb vitatható hozzászólást, aztán eltüntette őket. Ezt nem értettem, nem értem most sem. Vitára való hajlandóságot mutatott, aztán visszavonta.

  Az, hogy hetek óta elbeszélünk egymás mellett, az arra lett volna jó, hogy megmutassuk nekik, az asztrológia a heves ellenzői - mint én - hajlandóak lennének vitaképessé fogadni az asztrológiát, ha az lépni lenne hajlandó a saját hitelének védelme érdekében. Legalább egy lépést. De nem valószínű, hogy megteszik. Az üzlet megy enélkül is, egyébként pedig valószínűleg a komolyabbak is sejtik, hogy az egész asztrológia alapjában véve egy nagy marhaság. Amit sarlatánok, bulvárasztrológusok, ahogy Kiss Kati nevezte, a bekezdésnyi típusjóslataikkal, televíziós "szakrendeléseikkel" minden határon felül megszégyenítenek, és nyilvánvalóan ők is jól tudják, hogy ez teljesen közönséges szélhámosság. Az asztrológia előre menekülhetne az eltaposás ellen, amelyben én reménykedem. De lehet, hogy ez csak évtizedek múlva jut eszébe a hatalomnak, ha egyáltalán, és egyébként is minek menekülnének előre, ha tudhatjuk, hogy ott a megsemmisülés várja őket az igazolhatatlan elméleteikkel.

  Nem az asztológusokhoz kell szólni, továbbra is úgy látszik, mert ők üzletileg érdekeltek, hanem a sok ártatlan, műveletlen fogyasztóhoz. Például az iskolai oktatásban. Távoli remények ezek.

 • 2010.05.07 15:16:11kovacsbela

  Kedves Mann, és a többi hozzászóló!
  Újabb és újabb cikkek jelennek meg Kiss Kati tollából, mintha senki sem kommentelt volna. :(
  Arra gondoltam, hogy egy standard rövid összeállítást be lehetne illeszteni minden újabb cikk alá kommentnek. Ez tartalmazhatná a vitatott kérdéseket, problémákat. Így legalább az olvasók számára lenne tájélozódási lehetőség, segítene a tisztánlátásban.
  Martianra Rekettyére és Rád szavaznék! Úgy láttam, hogy szakmailag nektek lenne rá jogosultságotok.
  én személy szerint hálás vagyok az összeszedettségetekért és a magasszinvonalú vitakultúrátokért, sokat tanultam tőletek!
  köszönettel: kovacsbela

 • 2010.05.07 18:09:06Rekettye

  Rendben van. Szívesen írok pár gondolatot. Az persze zavaró, hogy pont a szerző nem reagál, de ez már élegyen az ő dolga.

 • 2010.05.07 18:45:47Rekettye

  Empedoklész, mint ahogy a cikk szerzője is írja, költő és filozófus volt. A költők és filozófusok sok mindent mondtak már az elmúlt évezredekben, és bizony-bizony nem mindegyik bizonyult helytállónak. Empedoklész négy elemre vonatkozó tételét ugyanúgy fenntartással kell kezelni, mint bármely más korabeli spekulatív álltást. Annál is inkább, mivel a kínai filozófiában öt elemmel számolnak.
  Valamely alapvetésre - akár helyes, akár helytelen – fel lehet építeni egy tetszőlegesen bonyolult logikai struktúrát. Azonban a struktúra kidolgozottsága nem igazolja visszamenően az alapvetés helyességét. A nagy elődökre való hivatkozás pedig végleg nem jelent felmentést az alól, hogy az állításokat időről-időre felülvizsgáljuk.

 • 2010.05.07 19:37:46IQLight

  Hacsak nem a Nibiru... :)

 • 2010.05.07 22:17:47Rekettye

  Ide kapcsolódik a "Mi is elemekkel működünk" c. cikkehez írt hozzászólásom.

 • 2010.05.07 23:46:03Mann

  Köszönöm az elismerő szavakat a többiek nevében is. Gondolkozni fogok a javaslatodon, de nem vagyok meggyőződve a sikerén. Egyrészt mert azoknak, akik az asztrológiában különféle lelki motivációk hatására hinni akarnak, azoknak a hosszú magyarázat sem ér semmit, a rövid, értelemszerűen kevésbé részletekbe menő valószínűleg még annyit sem. Másrészt ahhoz, hogy egy igazán jó összeállítás születhessen - bár lehet, hogy csak bennem merült fel egy komoly, összeszedett tanulmány hozzánk hasonlóan tájékozott szerzőkkel -, szükséges lenne az asztrológia képviselőinek vitahajlandóságára. Mert az összefoglalóban ha nem térünk ki a részletekre, minden hívő azt fogja magának mondani, védekezve a lelkükre irányuló támadás ellen, hogy igen, de az X.Y. azt is beleszámolja, hogy ... . Vagy az illető módszere már pontosabb, tudományosabb, ősibb dokumentumokon alapul, mittudomén. El kellene tudnunk jutni a részletes tárgyaláshoz, márpedig az gyakorlatilag közelítene ahhoz a tudományos igényességű feltáró vizsgálódáshoz, amelyre tett javaslatom több alkalommal is megválaszolatlan maradt. Talán érthető módon. Ha az asztrológia képviselői nem mutatják be az elméletük részleteit, akkor nem teszik lehetővé, hogy azokat a természettudományok eszközeivel is megvizsgálhassuk. És talán rámutassunk a benne levő tévedésre, hiányosságra, ellentmondásra, talán a szutyoktól megtisztítva kiemeljünk egy további vizsgálatra érdemes ércrögöt. Mert én mindkettőre hajlandó vagyok, ha okot látok rá. Ha az asztrológia homályban tartja a "tudományát", és látjuk, hogy az idők kezdete óta ez a módszere, akkor nincs mit vitatni, sem vizsgálni rajta, és marad a fogyasztók felé mutatott okoskodó ábrázat, vagy a sokat tudó, rejtelmes pillantás. Ami a hívőnek elég, tudjuk, ennél sokkal kevesebbért is képesek emberek egy hit mellé állni. Ha az asztrológia felkentjei hajlandóak lennének egy vitát megkockáztatni, akkor én bármikor elfogulatlanul ringbe szállnék velük egy meccsre, de miért mostanában lennének erre hajlandóak, ha máskor csak kerülték az ilyet.

  Harmadrészt pedig mert ez a hely az asztrológia profi sarlatánjaié - elmondtam, hogy a tudós minősítéshez én mit várnék -, és mi összeállíthatunk bármilyen gondos felvilágosító érvelést, ők azt egyszerűen törölhetnék, féltve az üzletet és ügyfeleik lelki nyugalmát. A hiábavaló munkához most nincs több kedvem, én már leírtam, amit le kellett írnom. Sokan reagáltak is rá, kapcsolódtak hozzá, de a hit ellen ésszel menni sosem lehetett, a hit fogyatékosság.

 • 2010.05.08 18:17:47zoe

  Az a reményem, hogy egyszer középiskolában fakultatív tantárgy lehet az asztrológia, valahogy úgy mint most a hitoktatás.
  Szerintem neked komoly problémáid lehetnek, ha ezen az oldalon adod ki a dühödet.

 • 2010.05.08 18:20:35zoe

  Empedoklész orvos és mérnök is volt. Talán okosabb volt, mint itt néhány hozzászóló.

 • 2010.05.08 18:23:37zoe

  Miért nem mentek át a szkeptikusok oldalára, minek kell itt az okvetlenkedéssel rontani a hangulatot?

 • 2010.05.09 12:14:17kovacsbela

  Kedves Mann!
  Szerintem lehetnek olyan nyitott emberek, akik elgondolkoznak egy igényes hozzászóláson és talán nekik segítene. De megértem ha nincs kedved hozzá.
  Azzal a kijelentéssel egyébként nem értek egyett, hogy a hit fogyatékosság, sok szempontból az lehet, és értem, hogy miért írod, én mégis máshogy gondolom...

 • 2010.05.09 14:14:42Rekettye

  Mérnök aligha lehetett, hiszen abban az időben mérnökség még nem is létezett. Megtennéd, hogy név szerint is megnevezed, melyik hozzászólóra gondoltál és miért! Egyszerűbbé tenné a beszélgetést, ha nem célozgatnál, hanem konkrét lennél.

 • 2010.05.09 14:21:35Rekettye

  Empedoklészt a Wikipédia is filozófusként, orvosként és csodatévő vallási tanítóként emlegeti:

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Empedokl%C3%A9sz

  Érdemes elolvasni.

Blogok, amiket olvasunk

MENŐ LAKÁS Hangulatos nappalik fehér téglákkal

A fehérre festett téglafal olyan visszafogott dizájnelem, ami egyből érdekesebbé tesz bármilyen lakást. Mutatjuk a jó példákat: modern, szellős, világos.

KETTŐS MÉRCE Kinek járjanak a segélyek?

Aki megérdemli? Aki rászorul? Aki balszerencsés? Az igazságos újraelosztás rendszere nem is olyan egyszerű.

GADGET Menő mobil 26 ezer alatt

A Xiaomi Redmi 4A az egyik legkedveltebb telefon hazánkban a gyártó kínálatából. Nem is csoda, mert ilyen tudást ilyen áron kevesen adnak!
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta