KEDVENCEK

Ki járhat ma bölcsibe?

2009. október 22., csütörtök 13:00

totyogoAz a szerencsés, húszhetesnél idősebb baba, akinek anyukája még a szülés előtt kiválasztotta a megfelelő intézményt, és születendő gyermekét várólistára vetette. Ma Magyarországon 26 ezer bölcsődei férőhely áll rendelkezésre, de ennél jóval többre van szükség, különösképp, ha két évben maximalizálják a gyest és gyedet.

Nos, szóval, legendás történetek szólnak arról, mikor érdemes utódunkat bölcsibe íratni. A limitált férőhelyek számát tekintve ma már az sem tűnik túl groteszknek, ha az első pozitív terhességi teszt után a lehető leghamarabb felkeressük a hozzánk közeli bölcsődét… Mert bizony előfordulhat, hogy 1–1,5 évet is sorban kell állnunk. De vajon milyen jogok illetik meg az anyukákat, s mire számíthatnak a bölcsődei ellátás során? A Dívány jogi szakértője összefoglalta számotokra a legfontosabb tudnivalókat.

Mettől meddig?

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig tovább gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport, gyermekhotel működtetésével, házi gyermekfelügyelet és gondozás biztosításával, játék- és eszközkölcsönzéssel, gyermekétkeztetéssel is segítheti a családokat. Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását.

Ki kérheti a felvételt, és mikor?

arrow-lblueA gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő vagy gondozó hivatalosan igazolja, hogy munkaviszonyban áll.
A gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő, a gyerek gondozása mellett (gyes mellett!) legalább 4 órás munkaviszonyban áll, vagy a családban súlyos beteget vagy fogyatékost ápol (igazolással).

arrow-lblueA gyermeket gondozó szülő nappali tagozatos felsőoktatási intézmény hallgatója (iskolalátogatási igazolással).

arrow-lblueKülönleges esetekben az a gyermek vehető fel, akinek veszélyeztetettségét a gyermekjóléti szolgálat, orvos, védőnő, családgondozó igazolja.

arrow-lblueA szülő (gondviselő) kerületi állandó (ideiglenes) bejelentett lakos, vagy a kerületben dolgozik (igazolással).

A szülési szabadság lejártát követően a már bölcsődés nagyobb gyermek bölcsődei ellátása csak kivételes esetben biztosítható (szociális indok, vagy ha a családban valamilyen súlyos beteg, illetve 3 vagy annál több gyermek van).
Gyed (gyermekgondozási díj) igénybevételével egy időben bölcsődei ellátás nem biztosítható!
Sajnos mivel kevés a bölcsődei hely, ezért sok helyen már egy évre előre be kell íratni a gyereket. Ez a beíratás egy listára való felkerülést jelent, ami lemondható bármikor, és nem jár kötelezettséggel.

Előnyt élvez az a gyermek…

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek:

arrow-lblueakit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel;

arrow-lblueakivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja;

arrow-lblueaki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége;

arrow-lblueakinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja;

arrow-lblueakit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel;

arrow-lblueakinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az ellátásáról nem vagy nehezen tud gondoskodni;

arrow-lblueakinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony.

A bölcsőde működése

A bölcsőde fenntartója: önkormányzat; az önkormányzattal ellátási szerződést kötött állami vagy nem állami jogi személy, társaság vagy alapítvány; illetve az önkormányzattal ellátási szerződést nem kötött vállalkozó, civil szerveződés, alapítvány vagy állami szervezet.
A bölcsőde más intézménnyel összevontan is működhet, de ebben az esetben biztosítani kell önálló szakmai egységként történő működtetését.
A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre, illetve a visszautazás időtartamát. Így a bölcsőde minimum nyitvatartási ideje 10 óra. Egy gyermek napi gondozása az alapellátás idejében a tizenkét órát nem haladhatja meg. Egyéb szolgáltatások működtetése, nyitva tartása tekintetében a fenntartó dönt. A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembevételével végzi.

A szülő joga, hogy…

arrow-lbluemegválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását-nevelését bízza,
megismerhesse a gyermekcsoportok életét;

arrow-lbluemegismerje a gondozási-nevelési elveket;

arrow-lbluetanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónőtől;

arrow-lbluea bölcsőde működését illetően mondjon véleményt, tegyen javaslatot,
megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.

A szülő kötelessége, hogy…

arrow-lbluea gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön;

arrow-lblueaz intézmény házirendjét betartsa.

A gyermek joga, hogy…

arrow-lbluesegítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez;

arrow-lbluesérülés, tartós betegség esetén fejlődését és személyisége kibontakozását segítő, különleges ellátásban részesüljön;

arrow-lbluea fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön;

arrow-lblueemberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,
a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesüljön.

Érdemes megemlíteni a családtámogató szolgáltatások körét, amely a bölcsődei alapellátás prioritása mellett szervezhető. A szolgáltatásokat a gyermekek orvosi igazolás nélkül vehetik igénybe. A szülő nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges, és bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a gyermek-egészségügyi kiskönyvet.Valamennyi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amelyet a bölcsőde saját hatáskörben, a fenntartóval egyeztetve állapít meg.

Időszakos bölcsődei elhelyezés

A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára is kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire.
Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel történik a kisgyermek beszoktatása.
A bölcsődevezető, illetve a gondozónő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit és hol lehet értesíteni sürgős esetben.
Az igénybe vett étkezések díját és a szolgáltatás költségeit a helyi pénzügyi szabályok szerint számolják el.

Játszócsoportban az anyukákkal

A csoporton belül vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal együtt is fogadhatják a nap egy bizonyos szakában a bölcsődék abból a célból, hogy a szülők együtt játsszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között.

Tudtad? Létezik házi gondozónői szolgálat is!

A család kérésére – olyan helyzetekben, amikor a szülők segítséget igényelnek gyermekük ellátásában (pl. az anya betegsége, többes ikrek gondozása, a dolgozó szülő beteg gyermekének ápolása, a szülők dolgoznak, de gyermeküket nem kívánják intézménybe adni stb,) – a bölcsőde  szakképzett csecsemő- és gyermekgondozót küld a gyermek otthoni nappali gondozására. A házi gondozásra vállalkozó gondozónő a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatokat látja el a családban. A házi gondozás idejét, tartalmi kérdéseit a család és a bölcsőde közötti szerződés szabályozza, melyet a gondozónő jogainak és kötelességének figyelembevételével kell megfogalmazni.


Cikkünkben az alábbi jogszabályokra hivatkoztunk:
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
15/1998 (IV.30) NM-rendelet

Hasznos linkek:
Magyar Bölcsődék Egyesülete
1119 Budapest, Tétényi út 46–48. Tel.: 481-0975
Magyar Védőnők Egyesülete
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete

Kapcsolódó anyagok:
Mikor is jó szülni?
Ma bemegyek az oviba…
Anyuka, holnap hazamehetnek!

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

  • 2009.09.16 07:27:14evcsi76

    Üdv

    Lenne egy kérdésem!Május végén mentünk szét a férjemmel.Én a két gyermekemmel,egy másik városba költöztem.A nagyobb 12éves elvan,a kicsi 2009 okt. 16.-án lesz 2éves.Jelenleg a gyedből,a családipótlékból,és a gyerektartásból élünk.Az anyagi helyzetünket az is nehezíti,hogy albérletben lakunk.Ezért szeretnék visszamenni dolgozni.A munkáltatómmal nincs is gond,mert bármikor visszavesz.A gond,a bölcsődével van,mert nem akarják bevenni a kisfiamat,pedig lenne szabad hely,mert a barátnőm a javunkra visszamondaná az Ő helyüket.A kérdésem az lenne,hogy jelen helyzetben,mihez kezdjek,mihez van nekem jogom,és mihez van joga a bölcsődének.Válaszukat,előre is köszönöm!

Blogok, amiket olvasunk

FOODY A világ 10 leggazdasabb séfje

A világ leghíresebb séfjei sokkal többek, mint szakácsok, ôk már márkák. Na de ki vezeti azt a listát, ahol Nigella csak az utolsó helyet tudta megcsípni?

ZEM 8 tanács kezdő futóknak, hogy ne hagyd abba a harmadik héten

Bárki elkezdheti, majdnem bárhol végezhető, és egy jó cipőn kívül semmi sem kell hozzá. Adunk néhány tippet, hogyan találhatod meg benne az örömödet, azaz hogyan nem fogod abbahagyni a futást pár hét után.

GADGETSHOP Így válassz okoskarkötőt

Az értékesítési adatok alapján az okoskarkötők az idei év slágercikkei lehetnek. Én is az okoskarkötők szerelmese vagyok, így elárulok néhány titkot, hogy tudj választani a több száz elérhető fajtából.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta